Enkel match för planeringsbyråkraterna?

Eva-Stina Berg

Mats Ekman skriver i lördagens Vbl att det är svårt att hitta andra
regioner där vindparksreserveringar sker på oexploaterade områden så nära
kusten som nu Österbottens förbund föreslår i sitt förslag till
landskapsplan.

Är det verkligen så, att vi i Skaftung-Sideby och Korsnäs skall behöva få
vår vackra skärgård besudlad med dylika monster ( 135m höga) ? Ansvaret
för att trygga Finlands del av grön el kan knappast ligga enbart hos
kustbefolkningen i dessa områden. Varför inte placera vindparkerna i
områden som färdigt är exploaterade med annan industri?

Man får känslan av, att just inom Österbottens förbund , verkar det
finnas individer som tycks vilja bli premierade, för att ha lyckats få
reserveringar så nära kusten som möjligt.

Det skulle göra det enklast möjligt för de storbolag som kommer att
uppföra vindparkerna.

Lokalbefolkningen kommer att ha minimal nytta av dessa byggnationer,
eftersom det är främst utländska bolag med specialskolad personal som
kommer att sköta om uppförandet.

Det enda som vi kommer att få är en förstörd skärgård och de bieffekter
som möllornas eviga vispande, skuggeffekter samt infraljud m.m. kommer
att ha på vår hälsa.

Vinnarna blir de stora elbolagen som dessutom med stor sannolikhet kommer
att få subventioner av staten, alltså skattemedel, för att de ”uppoffrar”
sig att bygga möllorna.

Jag ber er i styrelsen och fullmäktige för Österbottens förbund, att
noggrant betänka och sätta er in i problematiken innan ni godkänner
planen. Ni sitter där som folkets representanter.

Vi är med andra ord era uppdragsgivare och därför borde ni vara lyhörda
för kustbefolkningens önskemål.

Ett absolut krav är att vindmöllorna skall förflyttas längre ut till
havs, åtminstone till ett avstånd på 10-15 km från land. Det sägs att
detta inte är möjligt, men det är nog en sanning med modifikation. På
andra områden har detta gått helt bra, varför inte i Skaftung-Sideby
området? Är det för få människor här? Viket i sin tur betyder, att vi är en
enkel match för planeringsbyråkraterna att köra över.

Jag uppmanar därför alla Skaftung-Sidebybor och andra som har intresse
för vår vackra skärgård, att lämna in anmärkningar senast 28.2 till
Österbottens förbund. Ännu är inte slaget förlorat!

 

sydaby.eget.net