KRS-TV

program/ohjelma

Kristinestads
lokal-tv
& Web-video

vecka 31 2006

Kristinestad

  • KRS-TV har sändningsuppehåll under augusti månad
  • Bildgalleriet med veckans bilder uppdateras

Veckans länk:

Suupohjan lintutieteellinen yhdistys

Smalnäbbade simsnäppor

 

Fåglarnas höstflyttning redan i full gång - bl a vadare som smalnäbbad simsnäppa flyttar nu

Intressanta länkar:

Smalnäbbad simsnäppa

OBS! De äldsta filmerna tas efter en tid bort från servern för att spara utrymme

sydaby.eget.net 400.000 besökare/år     
editor in charge Staffan Storteir


Arkiv program, foton och filmer: 2007 2006  2005 2004


Bildgalleri veckans bilder

Vildlin

Knärot

Blåbär

Årstidsbilder: Vildlin, knärot och blåbär


Producent för KRS-TV Olle Haavisto
olle.haavisto@pp.inet.fi