KRS-TV

program/ohjelma

Kristinestads
lokal-tv
& Web-video

vecka 22 2008

Kristinestad

tisdag 27.5

 • 18.30 Fennovoima Seminariet i Kristinestad
  Riksdagsledamot Petri Pihlajaniemis anförande regional synvinkel.
  Efter detta håller Fennovoimas verkställande direktör Tapio Saarenpää Fennovoimas nulägesöversikt, Enerigidirektör Mikko Rintamäki Outokumpu en delägares översikt,
  E.ON Suomis utvecklingsdirektör Mirja Mutikainen E.ON:s roll i Fennovoima, eltekniker Bo Göran Lind behovet av elektricitet och sambandschef Patrik Hellman.

 

fredag 30.5

 • 18.30 Fennovoima Seminariet i Kristinestad
  Riksdagsledamot Petri Pihlajaniemis anförande regional synvinkel.
  Efter detta håller Fennovoimas verkställande direktör Tapio Saarenpää Fennovoimas nulägesöversikt, Enerigidirektör Mikko Rintamäki Outokumpu en delägares översikt,
  E.ON Suomis utvecklingsdirektör Mirja Mutikainen E.ON:s roll i Fennovoima, eltekniker Bo Göran Lind behovet av elektricitet och sambandschef Patrik Hellman.

 

Veckans länkar:

Intressanta länkar:

 

Ejdrarna flyttar

OBS! De äldsta filmerna tas efter en tid bort från servern för att spara utrymme

sydaby.eget.net 400.000 besökare/år     
editor in charge Staffan Storteir


Arkiv program, foton och filmer: 2007 2006  2005 2004

 

Bildgalleri veckans bilder

Granskog

Gravänder

Aurorafjärilar

Våren i maj: Granskog, gravänder och aurorafjärilar


Producent för KRS-TV Olle Haavisto
olle.haavisto@pp.inet.fi