KRS-TV

program/ohjelma

Kristinestads
lokal-tv
& Web-video

vecka 13 2006

Kristinestad

tisdagen 28.3

 • 18.30 Överåriga raketer till väders
 • 18.45 Kalles skidningar på Bötombergen
  Bjarne Smeds om några historiska fakta.
 • 19.20 Cancerföreningen firar med insamling
 • 19.30 Minns du än...
  presidentbesöket 1989
 • 19.45 Vänortsträffen 2005

torsdagen 30.3

 • 19.00 Stadsfullmäktige sammanträder
  direktsändning från rådhuset i Kristinestad

fredagen 31.3

 • 18.30 Överåriga raketer till väders
 • 18.45 Kalles skidningar på Bötombergen
  Bjarne Smeds om några historiska fakta.
 • 19.20 Cancerföreningen firar med insamling
 • 19.30 Evangeliföreningens sommarsamling, Terjärv
  Predikan och sång
  Tal Kristian Norrback sång Alf Lönnqvist och Ronny Borgmästars

Veckans länkar:

 • Syd-Österbotten 25.3.2006 Sideby skralt område för möllor
 • Radio Vega Österbotten 15.30 27.3.2006.
  - på basen av Geologiska forskningscentralens bottenundersökning ... tyder allt på att området utanför Sideby är mindre lämpat för vindkraftspark...
 • Museiverket motsätter sig i ett officiellt utlåtande den 16.3.2006 det planerade vindkraftsområdet i Sideby. Inte lämpligt i ett kulturlandskap av riksomfattande betydelse.
  "Maisemallisista syistä Museovirasto pitää hyvänä periaatetta, jonka mukaan tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti avomerelle tai satamien yhteyteen. Näin ollen Siipyyhyn, Raippaluotoon (Vallgrund) ja Bergöseen osoitetut ”on-shore” tuulivoimala-alueille varatut aluevaraukset tulisi poistaa tai siirtää maisemallisesti sopivampiin paikkoihin. Siipyyn edustan ”off-shore” tuulivoimala-alueen vaikutukset Siipyyn valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan ovat Museoviraston käsityksen mukaan haitalliset."

Intressanta länkar:

Kristinestad Staden på Koppön

OBS! De äldsta filmerna tas efter en tid bort från servern för att spara utrymme

sydaby.eget.net 400.000 besökare/år     
editor in charge Staffan Storteir

Arkiv program, foton och filmer: 2007 2006  2005 2004

Bildgalleri veckans bilder

Sideby synrand

Domarkobban i mars

Dagsmeja

Årstidsbild: Dagsmeja i mars


Producent för KRS-TV Olle Haavisto
olle.haavisto@pp.inet.fi