Gruppfoto av spelmännen vid Brages tävlan för fiolspelmän i Helsingfors den 7 juni 1907. I Hufvudstadsbladet den 9 juni 1907 finns en spalt om prisutdelningen. "1:sta pris, 75 mk, tillföll spelmannen F. Mansner från Borgå. 2:dra pris, 50 mk tillföllo spelmännen A. Forsbäck från Snappertuna och K. Fagerström från Lojo. 3:dje pris, 30 mk, erhöllo K. Erland, Kristinestad, V. Nyström, Borgå och J. Jansson, Kyrkslätt. 4:de pris tillföllo J. Krokbäck, Lappfjärd, V. Söderback, Åland, R. Isaksson, Hitis, K. Lundgren, Nummis. Dessutom utdelades fyra extra pris á 10 mk åt K. Laaksonen, Bobäck, G. Lindfors, Helsinge, A. Lindqvist, Dickursby och J. Taklaks, Korsnäs. Prisdomarte voro musikerna O. Andersson, B. Petterson, E. Furuhjelm och V. Novácak."

Otto Andersson är femte man från vänster i andra raden och Johan Erik Taklaks står längst till höger. Kan någon av läsarna identifiera övriga personer? Tips till staffan.storteir@e-brev.nu

Fotografiet tillhör Samling Otto Andersson G hos Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Används med tillstånd av Sibeliusmuseum och Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.

Spelmanstraditioner i Österbotten

[Tillbaka]