Spelmän från södra Österbotten

Spelmanstäfvlingen år 1908 i Kristinestad

Österbottniska spelmän som deltog i spelmanstävlingen i Kristinestad 1908. Sittande fr v Karl Rönnblad, Bergö, (Penik-Josip) Josef Krokbäck, Penik, Mats Näs, Finby, Matts W M:son Bergman, Finby, A Gullmes (Adrian Hermans), Finby, Johan Klemets, Påskmark, sittande bakom dem (Guss Kalle) Karl Erlands, Tjöck, Matts Smeds, Finby, Johan Lillkull, Dagsmark, stående fr v P A Fredriksson, Kristinestad, domaren kapellmästare Apostol, Helsingfors, Fredrik Berg, Vörå, Edvard Örn, Korsholm (Staversby), (Vikas Gusta) Gustav Hellman, Lappfjärd, Johan Erik Taklax, Korsnäs, Karl Viktor Appel, Tjöck, Viktor Hinds, Tjöck, Otto Lillhannus, Lappfjärd, Frans Hellman, Lappfjärd och Josef Smeds, Tjöck 1908.           Fotot används med tillstånd av Finlands svenska folkmusikinstitut .

Spelmanstraditioner i Österbotten: Penik-Josip från Lappfjärd

[Tillbaka]