Tjöck sångkör vid folkmusikfesten i Helsingfors 1907

Foto ur Olle Haavistos bildarkiv

[Tillbaka]