Tre generationer Sonck

av Harri Blomberg

 

Tammerfors domkyrka

 

Web editor & design
©2004 Staffan Storteir
sydaby.eget.net