-------------------------------------------------------------------

... den 25 augusti 1856 8.338. rub

Belagt med 6 kopeks ......
Wasa den 25 augusti 1856
          A.J(?). Lundgren

 

            Intyg

Jag undertecknad Byggmästare bestyrker Skonerten Rauha's tillförlitliga uppförande, hvilken är byggd av furu på Krafvell, samt uppförd å Appelö Skepps Hvarf, å H; H; A; Leanders vägnar, samt jag jemte alla arbetare äro med rigtighet afbetalte, som försäkras.

      Sideby de: 5te Augusti 1856.

Bevittnar             Gustaf Karsström

E;H; Skog -  Malachias Kröger
inhyses -  Soldat af 2dra nya indelta Skarpskytte bataljon
(bomärke)          (bomärke)

---------------------------------------------------------------------

Större bild


Skonerten Rauha
Appelö varv

Dokumentet finns i magistratens protokoll i Vasa/uppgiftslämnare och foto: Alf Grop