arkivsida - Sideby skola - den sydligaste svenskspråkiga skolan i Österbotten, grundad och verksam sedan 1881 har dragits in.
Den främsta och aktivaste påskyndaren av skolans indragning var Kaj Nyström. Historik kommer senare.
arkivsida - Sideby skola - den sydligaste svenskspråkiga skolan i Österbotten, grundad och verksam sedan 1881 har dragits in. Den främsta och aktivaste påskyndaren av skolans indragning var Kaj Nyström. Historik kommer senare.


Sideby skola är en liten tvålärarskola vid Bottniska vikens kust med 14 elever och två lärare. Sideby som är den sydligaste byn i Kristinestad har ca. 400 invånare. Skolans profil är en trygg och familjär skola där det händer saker

Sideby vapen

 

 


SIDEBY SKOLA 2000


Sideby skola

Foto:Susan Airaksinen

Skolans personal

I Sideby skola jobbar följande personal:

  • Jens Hagback, rektor, lärare för åk 3-6
  • Petra Hoxell, lärare för åk 1-2
  • Henry Hinds, speciallärare
  • Angela Hed, assistent
  • Sigrid Teir, köksa
  • Ethel Eriksson, vaktmästare

Kontakta oss
Besöksadress:
Sideby skola
Sidebyvägen 640
64490 Sideby
Telefon:
06-2225510

E-mail:
jens.hagback@pp.nic.fi

 

 

 


UNDERVISNINGEN


Skolans värdegrund
Projekt
Timfördelning

Vi vill framförallt ge våra elever goda baskunskaper. Ett gott skrift- och talspråk är en nödvändighet senare i livet. Samtidigt vill vi värna om de traditioner som finns i våra bygder. Idrotten har en mycket central plats i vår skola. Idrottslig aktivitet förekommer nästan dagligen.

Skolans värdegrund

De värderingar och attityder som Sideby skola förmedlar skall vara sådana att de kan omfattas av lärare, elever, föräldrar och det övriga samhället. Därför är det viktigt med bra föräldrakontakt för att få stöd i barnets fostran och undervisning. Att kunna lita på varandra skapar en trygg skolmiljö. Vi strävar efter att eleverna skall känna en global tillhörighet, värna om miljön och få en förståelse för andra kulturer. Samtidigt vill vi slå vakt om vår finlandssvenska identitet, vår kultur, vårt språk och förmedla traditioner från tidigare generationer. Vi fösöker göra skolans inre och yttre miljö så trygg och trivsam som möjligt för att skapa goda förutsättningar för en bra gemenskap och en bra inlärningsmiljö. Skolan skall hjälpa till att stärka elevernas självkänsla och verka för gemenskap och samhörighet.

Projekt läsåret 1999-2000

Engelska i åk 3-4

Mål:
Eleverna skall bekanta sig med det engelska språket och de vanligaste fraserna.
Skapa positiva attityder till engelsktalande människor och få eleverna att uppleva det som en stor rikedom och en nödvändighet att behärska ett främmande språk.
Underlätta språkstarten.
Beskrivning av projektet
Eleverna skall lära sig de vanligaste fraserna, veckodagar, klockan, månader och årstider. Tonvikten på undervisningen är att det skall vara roligt att lära sig engelska. Undervisningen sker regelbundet en veckotimme hela läsåret.
Genomförande
Eleverna undervisas i klass på målspråket. Undervisningen sker genom samtal där enkla fraser används. Lekar och sånginslag är en viktig del. Inga läromedel används förutom anteckningsmaterial och det som läraren tillverkar tillsammans med eleverna.

Stafettkarnevalen

Mål:
Uppleva den glädje och entusiasm som förekommer på karnevalen.
Öka samhörigheten i skolan genom att jobba för samma slutmål.
Skapa ett intresse för idrott.
Beskrivning av projektet
Vi jobbar under året med penginsamling, hejarramsor, maskottillverkning och träning av växlingar. Föräldrarna är också involverade i arbetet
Genomförande
Både lärare, övrig personal och föräldrar genomför projektet gemensamt. Penginsamlandet påbörjas tidigt på höstterminen och det övriga arbetet inleds litet senare. Projektet genomförs både under gymnastiktimmar, under övrig lektionstid och på fritiden.

Timfördelning 1999-2000
Ämne Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt
  1 2 3 4 5 6  
Modersmål 7 7 6 6 4 4 34
Finska     3 3 3 3 12
Miljö- och
naturkunskap
2 2 3 3 3 3 16
Religion eller
livsåskådningskunskap
1 1 1 1 1 1 6
Historia         2 2 4
Matematik 4 4 4 4 4 4 24
Musik 1 1 1 1 1 1 6
Teckning 1 1 1 1 1 1 6
Slöjd 2 2 2 2 2 2 12
Gymnastik 2 2 3 3 3 3 16
Engelska     1 1 2 2 4
Elevens totala
timantal
20 20 25 25 26 26 142


Detta satsar vi på:

  • Modersmål
  • Gymnastik
  • Datakunskap
  • Traditioner

Datorn i undervisningen

Datorn används ofta i undervisningen.

Kristinaplan

Träning inför stafettkarnevalen på Kristinaplan.

 

 

 

Länkar:

Sideby Sideby by
Kilen Kilens hembygdsgård
Kristinestad

Närpes skolor


Sydbottniska fönster Sydösterbotten
Kristinestadsregionen
Österbottens landskapsportal

Sideby Nyheter
Tidningen Syd-Österbotten

KRS-TV

Byskolan
Kasaböle svenska folkskola

Tillbaka

sydaby.eget.net

 

Ingångssida
Region Sydbottnisk Natur