Skeppsbyggnad och bondeseglation i Sideby innehåll
Skepp byggda i Sideby

Sideby vapen


| Innehåll | bakgrund | skepp I | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |

Skonert CERES byggd i Sideby, Kristinestad

Ceres

Känner Du till skepp som byggts i Sideby och inte finns listade här ? Du kan nu lätt registrera nya skepp och korrigera existerande uppgifter om skepp byggda i Sideby.

II. Skepp byggda på varven i Sideby 1860 - 1890 samt 1917 - 1920
 
Claes Hänel & Henrik H. Teir
 

Bondeseglationen och allmogeskeppsbyggnaden fick sin blomstring i Sideby efter Krimkriget, och kulminerade på 1870-talet, då fartygen blev allt större och seglade allt längre bort. Bonderedarna på Åland blev intresserade av de kravellbyggda österbottniska fartygen och var de aktivaste beställarna. Under perioden 1860-1920 byggdes i Sideby minst 80 segelskepp.

Skeppsbyggmästaren med sitt arbetslag skaffade erforderligt virke, ombesörjde transporterna och byggde fartyget i "bil-och bolfärdigt skick", med vilket avsågs skrov, kajuta, master och rundhult. Beställaren skaffade vanligen rigg, segel, ankare och annan utrustning, vilket utgjorde cirka hälften av fartygets kostnader.

I. Skepp byggda på varven i Sideby socken 1828 - 1859

1861-   1870-   1874-   1875-     1881-  
BYGGÅR Rak.vuosi FARTYGETS NAMN Laivan nimi RIGGTYP Riki TONNAGE Kantavuus BYGGMÄSTARE Rakennusmestari SKEPPSVARV Telakka MÅTT Mitat längd x bredd x djup pituus x leveys x syvyys REDARE Laivanvarustaja HEMORT Kotipaikka   ÖVRIGA UPPGIFTER REF
1861-01 Appelina sksk 242 nrt   Appelö varv   E.Lundell A.Nylund Lemland ÅL Förliste på resa Piteå -Lubeck vid Kristiansö 1867  
1863-01 Emmy sksk 205 nrt Josef Jansson Sideby  93,5 x 28,0 x 4,3 fot

Viktor Ertman

Nystad   Senare redare var K.F. Björkroos, fru A. Grönberg. Fartyget kostade 40 000 mk. Såldes 1903 till Pyhämaa. Såld som haverist i Danmark 1904 6,7
1863-02 Johannes gls 100 nrt       M.W.Mattsson Vårdö, Åland ÅL Tillhörde Johannes Appelö. Mathias Lundqvist d.y. var som 16-åring skeppare 1869. Slopad 1889.  
1863-03 Libra sk   Joseph Lillbäck           Uppg. Allan Lillbäck  
1864-01 Eckerö sk 255 nrt   Sideby   G.Göransson m.fl. Eckerö, Åland ÅL Ärvde sin rigg från sk. Labora. Sprang läck i Nordsjön utanför Visslingen, såldes 1883.  
1865-01 Aimo sksk 342 nrt     116.8 x 26.2 x 14.9 fot E.A.Tötterman Kristinestad   Såld till Sverige 1876. August Strindberg har trampat detta fartygs däck.  
1865-02 Elina bk 357 nrt       Erik Petter Eriksson Granboda, Lemland ÅL Förliste 1882  

1865-03

Vesta

bk

308.7 nrt

 

Sideby

36.1 x 8.3 x 4.4 m   

Korpo

 

Förlist 27.8.1892 utanför Luvia, Säbbskär (Säppi) Vrak karta

Vrak historia

Vrak data

5
1865-04 Kotka bk 102 L Gustaf Karström Sideby   Isak W. Ramsell och Samuel Wilhelm Söderblom Nystad   Omnäms också som skonare. Såldes till Åland 1866. 3,6,7
1866-01 Alina bksk 367 nrt R. Silfwerberg     Erik Petter Eriksson Lemland ÅL Nordsjöfarare. Såld i Norge 1872  
1866-02 Emana bk 327.72 nrt D.F. Söderlund Kilens varv 36.8 x 8.2 x 4.5 m Karl Johan Karlsson m.fl. Lumparland ÅL Förbyggdes 1871. Såld i Frankrike 1900.  
1866-03 Express brigg 160 L   Sideby   J.P. Sundström Kristinestad   Briggen Express och sk Olga var byggda på samma ritning. Såld 1873 till Norge. Tavla av Weyts d.y. på Sjöfartsmuseet i Kristinestad. 3
1868-01 Wänskapen sk 190 nrt   Sideby 91,5 x 26,9 x 5,4   Nystad  

Köptes av Karl Söderblom till Nystad 1875. Förlist vid Ledsund, Åland 1881.

6,8
1868-02 Aimo sksk 125 L       C.A. Melander Lemland ÅL Förliste 1873  
1868-03 Giro brigg 250.3 nrt   Sideby   M.A. Jonsson Korpo      
1868-04 Hilda brigg 282 nrt   Sideby 34.33 x 8.46 x 4.22 m   Korpo      
1868-05 Karolina sk 145.26 nrt Karl Henriksson Skaftung 27.8 x 7.8 x 3.4 m Matts Sjöström Mariehamn ÅL Gav namn Ât "Karolinagrynnan" i Slemmern E om Mariehamn Âr 1883, förliste vid Nexö redd vid Bornholm 1896  
1868-06 Olga sk 157 L   Sideby   J.P. Sundström Kristinestad   Såld i Köpenhamn 1876  
1861-   1870-   1874-   1875-     1881-  
1870-01 Leo sksk 289 nrt Josef Jansson Kilens varv 35.5 x 8.6 x 4.2 m E.P.Eriksson C.Carlsson Granboda, Lemland ÅL Leo var ett "förtjänande" och lyckosamt fartyg. Slopad 1898, vrak i Lumparsund. SE: Ulla-Lena Lundberg: Leo,1989  
1870-02 Biola sksk     Sideby     Flaka Ål   3
1871-01 Ellida sksk 164 L   Sideby   Axel Teir       3
1871-02 Amalthea sksk 265 nrt Gustaf Karström Appelö varv 35.3 x 8.7 x 4.4 m J.E.Rosenberg Lumparland ÅL Anträffad redlös nära Bogskär 1893, inbogserad och vrak vid Hangö  
1871-03 Hanna sksk 312.82 nrt Joseph Lillbäck m.fl. Flada varv 104,.5 x 28 x 15 fot J.E.Johansson m.fl. Vårdö, Åland ÅL Totalt 16 Åländska köpare frÂn Vårdö, Lövö, Saltvik, Hulta, Sund, Simskäla, Seglinge och Jomala  
1872-01 Alina sksk 200 nrt         Korpo      
1872-02 Antolina sk 198.2 nrt Josef Rosenberg Bobergets varv 28.5 x 8.5 x 3.4 m C.A.Melander Lemland, Åland ÅL Såld till Tyskland 1891  
1872-03 Linnea sksk 300 nrt Josef Jansson Kilens varv 33.62 x 8.84 x 4.21 m O.Bomansson Granboda, Lemland ÅL Förlist vid norska kusten 1890, slopad 1897.  
1872-04 Naisnigel gls 131 nrt Gustaf Karström Appelö varv 26.2 x 8.1 x 2.8 m G.A.Wennström Vårdö, Åland ÅL Naisnigel var Vårdös största galeas, namnet skrevs också " Nice Eagle". Slopad 1899.  
1872-05 Sofia gls 134.46 nrt Johan W Hanses Kilens varv 23.5 x 8.6 x 2.7 m Leander Olofsson Vårdö, Åland ÅL Slopad 1895  
1873-01 Amalia bksk 365 nrt       C.A. Melander Granboda, Lemland ÅL "Fartyget undergot hafweri i England och reppererat år 1873"  
1873-02 Axel sk 165 nrt       Axel Teir Skaftung, Sideby   Slopad i Sideby 1888  
1873-03 Carl sksk     Sideby       Ål   3
1873-04 Ceres sksk 273 nrt Josef Jansson Kilens varv 34.71 x 8.81 x 4.21 m Erik Petter Eriksson Granboda, Lemland ÅL Seglade över 20 år med Johan Friman som befälhavare. Slopad 1897  
1873-05 Helmi sksk 147 L J.W.Hanses Bobergets varv  110,4 x 30,3 x 5,8 fot  C. Sandbäck Nystad   Byggd i fur och gran. Såld till Raumo. 
7
1873-06 Ilma sksk 196 nrt Karl-H. Nordlund Bobergets varv 26.8 x 8.5 x 3.6 m Karl Albert Johansson m.fl. Vårdö,Åland ÅL Matts Hannus var delägare. Såld i Hamburg 1894  
1873-07 Mathilda sk 165 nrt       C.E.Melander Granboda, Lemland ÅL Havererad och kondemnerad 1885  
1873-08 Åland sksk 311 nrt       Erik Petter Eriksson Lemland, Åland ÅL Förliste i Uleåborgs skärgård 1882 p.g.a. felaktigt sjökort.  
1861-   1870-   1874-   1875-     1881-  
1874-01 Augusta bk 375           ÅL Såld i Frankrike 1900  
1874-02 Cedia sksk 228 nrt   Kilens varv 31.2 x 8.4 x 3.8 m Erik Petter Eriksson Lemland ÅL Slopad år 1897  
1874-03 Eli sk 190.3 nrt Karl Johan Jossfolk Flada varv 29.5 x 8.6 x 3.8 m Anders John Eriksson Lemland, Åland ÅL Slopad 1897  
1874-04 Ellida sksk 266.5 nrt Matts Hannus Skoängens varv 34.4 x 8.8 x 4.2 m A.J.Eriksson Lemland, Åland ÅL Ägdes av skaftungbon Axel Teir till år 1880, såld till A.J. Eriksson, Lemland för 5.000 mk. Såld utrikes 1899.  
1874-05 Emelia sksk 172 L   Sideby   Erik Petter Åkerlund Lemland ÅL Förlist 1880  
1874-06 Fennia sksk 249 nrt Viktor Högström Flada varv 30.3 x 8.9 x 4.0 m Axel Eriksson Granboda, Lemland ÅL

Såld till Raumo 1899. Befälhavare: E.P. Troberg

Förliste 1901.

6
1874-07 Hilma gls 75 nrt   Sideby   F. Demasör Sideby   Befälhavare: E.H. Demasör och Petter Andersson  
1874-08 Ida sk 171 L   Sideby   M.Sommarström Lemland. Åland ÅL Förlist vid Petersburg  
1874-09 Lydia sksk 298 nrt   Sideby   K.E.Solander Hammarland, Åland ÅL Sidebybor ägde hälften av skutan, såld till Frankrike 1899.  
 1874-10 Skaftung sksk 153 L       J.F. Demansör m fl.        3
1874-11 Lydia gls   Gustaf Karström Bobergets varv (Norrvarvet)   E.Ingves, A.Rusk Skaftung, Sideby   Ägdes av Härkmeri- och Lappfjärdsbor. Förliste 1876  
1874-12 Naima sk 229 nrt     95,0 x 29,0 x -  G.N.Söderlund Nystad   Köptes 1882 till Nystad och fick namnet Rauha, omdöptes 1887 till Neptun. Såldes 1908 till Hangö för 4000 mk. 6,7
1874-13 Sovinto sk           Raumo   (POB)  
1874-14 Union bk 264 nrt Josef Jansson   31.2 x 8.0 x 3.86 m   Raumo  

Omriggad.

Förliste 1908.

6
1861-   1870-   1874-   1875-     1881-  
1875-01 Bröder sksk 374 nrt Gustaf Karström Bobergets varv   Adrian Ånäs, Matts Hannus m.fl.  Lappfjärd   Förliste vid engelska kusten 1884, befälhavare Kasimir Kräpelin från Kristinestad 3,4
1875-02 Irene gls 95 nrt       M.V.Michelsson Nagu      
1875-03 Julina sk 189 nrt C.Sjuls Bobergets varv 96.0 x 24.4 x 11.0 fot   Härkmeri, Lappfjärd   Såld 1876  
1875-04 Julius gls     Skaftung         Kaljaasi Juliuksen rankka kotiinpaluu 5
1875-05 B.W.Stackelberg sk 194 nrt       B.W.Stackelberg Raumo   (POB)  
1876-01 Ax sksk 156 L Viktor Högström       Åland ÅL Förliste 1880  
1876-02 Dufva bk 325.73 nrt Viktor Högström Flada varv 35.62 x 8.9 4.45 m A.W.Englund m.fl. Vårdö, Åland ÅL Kondemnerad efter kollision i Kjögebukten 1897, förlist totalt 1899.  
1876-03 Lenni sk 224 nrt Josef Jansson Kilens varv 32.o x 8.4 x 3.8 m Anders Johan. Eriksson Lemland, Åland ÅL Lenni var ett ovanligt gott och tätt fartyg, gjorde hela 10.5 knop. Fördes 1876-1899 av kapten M. Eriksson  
1876-04 Xenia sk 183 nrt   Rågårdsvarvet Skaftung   B.Höijer O.Westling Skaftung Nystad   Såld 1881 till Nystad  
1878-01 Adele sksk 225 nrt Viktor Högström Flada varv 32.3 x 8.7 x 3.5 m Nikolaj Sittkoff Mariehamn ÅL Förlist vid Bornholm 1898  
1879-01 Hero sksk 170 nrt Karl Jossfolk Kilens varv 28.2 x 8.3 x 3.3 m K.Karlsson Lemland ÅL Grundstött vid Ölands södra udde 1898.  
1879-02 Primus sk 156 L         Nystad  

Skonaren Primus och systerfartyget Secundus uppges byggda i "Sideby (Merikarvia)". Vrak 1884

6
1879-03 Secundus sk 290 nrt         Nystad      
1861-   1870-   1874-   1875-     1881-  
1881-01 Anna sksk 303 nrt Viktor Högström Flada varv 34.61 x 9.33 x 4.26 m Erik Sjölund Lemland ÅL Byggdes som brigg i Närpes, förbyggdes till sksk i Sideby 1881. Såld i Norge 1908  
1881-02 Athen sksk 266 nrt       A.J.Eriksson Lemland ÅL Kantrade med för lite barlast i storm 16 april 1882, drev på grund utanför Söderhamn år 1882, efter endast 1 års seglats  
1882-01 Selim     Joseph Lillbäck Sideby           3
1883-01 Tytty sksk   Viktor Högström Sideby   E. Blomberg, A.W. Starck?     Kondemnerat och sålt i Sverige 1918 3
1885-01 Elin gls 120.63 nrt Viktor Högström Fladan, Vedholmen 25.7 x 8.2 x 2.7 m J.E. Johansson Vårdö, Åland ÅL Sista skeppsbygget p Vedholmen!  
1889-01 Suomi gls 118 nrt     23.99 x 8.14 x 3.06 m A.Fredriksson VÂrdö, Åland ÅL Såld1917 till William Söderlund, Sund, Åland. övergiven 1918  
1890-01 Joe sksk 282 nrt Viktor Högström Flada varv 35.5 x 8.5 x 3.95 m Petter Sittkoff m.fl. Hammarland ÅL Viktor Högström var partsredare 8/96. Såld under kriget 1916, slopad 1919  
1890-02 Usko sksk 238 nrt Viktor Högström Kilens varv 34.16 x 8.88 x 3.54 m   Raumo   Befälhavare: E.Uhrberg. Den längst överlevande Sidebyskutan!  
1891-01 Gallus sksk 263 nrt Viktor Högström Sideby   E.Mattsson Korpo   Såld till Korpo 1891  
1892-01 Anni gls (3-m) 153.0 nrt Vilhelm Hanses Småskärsgrund 27.22 x 8.24 x 3.06 m Karl Gideon.Karlsson VÂrdö, Åland ÅL Såld i Norge 1914  
1893-01 Helmi gls 99 nrt "Aaron Wiika" Småskärsgrund   A.B. Ekö Hangö      
1893-02 Johannes gls 94.8 nrt Johan Blomqvist Skaftung varv 14.4 x 5.94 x 1.49 m          
1893-03 Josefina gls 143.12 nrt Wilhelm Hanses Kilens varv 25.0 x 8.5 x 2.92 m E.K.Olofsson Vårdö, Åland ÅL Såld 1904  
1917-1918-01 Neptun III gls M/aux   Karl Sorell Bobergets varv Skaftung     Kristinestad 1918-20   Stötte på grund 1920, och såld till Norge  
1918-1920-01 Neptun IV gls M/aux 245.54 nrt Karl Sorell Kilens varv Utterberget     Kristinestad   Sista skeppet byggt i Sideby. Motorhaveri på Nordsjön i nov 1921. Drev på grund vid inbogseringen i Göteborg. Kondemnerades. 3
Uppgifter om byggn.Âr saknas:        

 

 

    S.E.O.   Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir  
  Ahti gls 107 nrt       A.Grönblom Nystad      
  Leo gls   Gustaf Fredrik Björkqvist "Westra varfvet i Skaftung by"   A. Fagerström Sideby   Såld 1902 till Åbo  
1861-   1870-   1874-   1875-     1881-  

föregående I. Skepp byggda på varven i Sideby socken 1828 - 1859

Referenser:

Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir

  1. Appel, Erik: Skeppsbyggeri i Sideby under 1800-talets senare hälft . I ´Kom Blankus kom Skarpus.Fiskare och skeppsbyggare i Sideby.´ 1994
  2. Norrvik, Christer: Under sydbottniska segel. 1988
  3. Norrvik, Christer: Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809. 1999
  4. Björses, Otto: Fartygsbyggare och skeppsredare. I Lappfjärds historia III, 1976
  5. Salonen, Seppo: Merihistoria
  6. Jalava, Kari: Uusikaupunkilaisia laivoja ja laivanvarustajia 16.7 2000
  7. Klemelä, Marja: Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887. Pro gradu -tutkielma. Turun Yliopisto 1991.

| Innehåll | bakgrund | skepp I | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |

Editor & webdesign © 1999-2007 staffan.storteir@e-brev.nu

Rev. SS 23.7 2000, 12.2 2001

Senaste uppdatering 12.2 2001