Åke Rålamb visar 1691 två olika sätt att konstruera ett skepp på kravell. I det ena fallet formas fartygsbottnen med bordläggningsplankorna , varefter bottenstockarna sätts in och passas efter plankorna.
I de två nedre bilderna är ordningen den omvända: bottenstockarna läggs på plats först, justeras efter turkäpp och sänt och får sedan sin bordläggning.

Toivanen, Pekka: Bröderna Mommas skeppsvarv i Jakobstad 1666-1672. Jakobstads Museums publikationer nr 15. Jakobstad 1982.

Åke Rålamb esittää vuonna 1691 mm. kaksi eri tavoin rakennettua aluksen runkoa. Ylin, vanhempi konstruktio, osoittaa aluksen pohjan lyödyn ensin puristimien ja kapuloiden avulla, jonka jälkeen kaaret pakotetaan sisään ja jatketaan laidoitusta kaarille. Kahdessa alemmassa käytetään päinvastaista "luurankotekniikkaa": ensin kaaritus, sitten laidoitus.

Laivanrakennus Pohjanmaalla 1600-luvulla Shipbuilding in Ostrobothnia in the 17th century