Registrering av nya uppgifter om skepp byggda i Sideby 1700 - 1900

Fartygsdata Även mycket ofullständiga uppgifter samt korrigeringar och kompletteringar av uppgifter i den existerande listan är varmt välkomna
  Fartygets namn
  Byggår
 

Riggtyp (schematiskt)

Riggtyp. Bark, Skonertskepp, Skonare, Brigg, Galeas.

Barken är tre- eller fyra-mastad. Den bakersta masten är gaffelriggad.

 

 

Skonertskeppet är en tremastad skonare där den främre masten har råsegel och de två bakersta har gaffelsegel.

 

 

Det mest karaktäristiska för skonaren är att den har två master.

 

 

Briggen är ett tvåmastat skonertskepp. Dess bakre mast - mesanmasten - har förutom råseglen dessutom gaffelsegel.

 

 

Galeas är en mindre segelfarkost där de två masterna har undre och övre gaffelsegel och fockmasten har 2-3 snedsegel.

Övriga mindre skutor: slup, sump, jakt, haxe mm.

 

Tonnage

1 läst motsvarar ca 2 ton

läster ton  
  Byggmästare
 

Skeppsvarv

Skeppsvarv i Sideby 1800-talet

0-Sideby socken (Skaftung, kyrkbyn, Fladan, Appelö, Bodan)

1-Småskärsgrunds varv

2-Bobergets varv (Norrvarvet och Södra varvet 0.5 km S)

3-Skoängens varv

4-Rågårds varv (och Sänkkilen 1.5 km S)

5-Utterberget eller Kilens varv (0.5 km S)

6-Vedholmen

7-Appelö varv (Appleplassin)

8-Lötskatan - Kaponettet

xx-Okänt eller Tjöck, Lappfjärd, Härkmeri, Sastmola

 

Mått

längd x bredd x djup

meter fot   famn

  Redare
  Hemort
  Nationalitet
Övriga uppgifter  
  Historia kring fartygets tillkomst, personerna kring fartyget och fartygets vidare öden. Rutter, last, kaptener och besättning, försäljning och nya ägare, ev haverier och förlisning mm. Uppgifter om skeppsvarven, byggarna och redarna osv.
Referenser  
 

Hänvisning till skriftliga dokument, litteratur, sagesmän osv.

Bilder av fartyget och fotografier samt inscannade dokument i jpg-format som e-postbilaga tas gärna emot.e-post till: sideby@kolumbus.fi

Avsändarens namn och adress
  Namn
  e-postadress
  Telefon
  Adress
  Det går också att printa ut sidan, fylla i den för hand och skicka den per post till Maritimhistoriska föreningen SYDABY Långviksvägen 2C5, 64490 Sideby

Formuläret är för tillfället ur bruk, men det kommer att uppdateras omgående. V.g skicka uppgifterna per e-post eller vanlig post.

web design sta.sto

Innehåll | bakgrund | skepp | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur