Sydösterbotten  sevärdheter

Naturinventeringar - Luontoselvityksiä
Landhöjning och fornlämningar

Jordebokskarta över Sideby på 1600-talet de ursprungliga hemmanen
Sideby nybyggarhemman och vägar 1904

 Sideby Nyheter

 Sideby skola

 Ungdomsförening

 Fotbollscup

 Marthaförening

 Båtservice

 Bibliotek

 Sydaby rf

 Turistinfo

 Krs-Tv

 Grönsaker

 Alarmnummer

 Hälsovårdscentral

 Byaförening

 Bybutik & café


7 Kilen 6 Sideby gamla kyrka 5 Sideby 1693Map - Karta - Kartta

Sideby centrum

TV program och väder

 

Sök emigranter

Natursevärdheter
Finland karta

Kristinestad  Lauhanvuori Kauhaneva

Senaste fågelobservationer

 

Emigrant sökning och släktforskning

Kristinestad Tjöck Mörtmark Bötom Lappfjärd Härkmeri Uttermossa Skaftung Ömossa Sideby

Kristiinankaupunki Tiukka Myrkky Karijoki Lapväärtti Härkmeri Uttermossa Skaftung Metsälä Siipyy

 © 1999-2010 Staffan Storteir
Web design staffan.storteir@e-brev.nu

 

Ingångssida

Ingångssida

 

Wolf Cave Varggrottan Susiluola
background to discovery and early investigations
Trähusstaden Kristinestad
Lebellska köpmansgården
Peter Johan Bladh - Ostindienfararen, superkargören och kanslirådet
Benvik gård
Silverbröllop i Tjöck med Tjöck spelmanslag
Spelmanstraditioner i sydösterbotten
Dragspelsvirtuosen Paul Norrback från Mörtmark
Potatisodling i Lappfjärd
Kilens hembygdsgård i Sideby Bondeseglation på 1500-talet
Allmogeseglation under 600 år
* Järnåldern i Österbotten *
Skeppsbyggnad på 1600-talett i Österbotten
Skeppstyper på 1600-talet
The Old Sideby Church and Bell Tower

Kartor och innehåll

 

RegionUtställning om skeppsbyggeri i Sideby under 1800-talet
Tre generationer Sonck arkitekten Lars Sonck
Kilen i gångna tider
Kilen som virtuellt museum
Fransgården på Kilen
Hantverkardagar och Sideby marknad
Rökbastu Savusauna Smoke Sauna
Barkbröd Bark bread Pettu leipä
Barkskeppet Elissa i Sideby
Lappfjärds kyrka
Sideby klockstapel och kyrka
Fattiggubben Poor old man Vaivaisukko
Sideby skola
Emigrantresa från Skaftung
Finska kriget 1808-1809 Drabbningen vid Ömossa
Gästgiverier och hållskjuts
Herr Pedagogen Henric Ehrenfors och hans Henricsdahl
Fyrvaktarna på Yttergrund
Lotsarna på Högklubb

Natur

Sydbottnisk Natur

 

Tillandning och forntida bosättning i Sydösterbotten
Lappfjärds å harr, havsöring, bäcköring och flodpärlmussla
Sibirisk sippranka ryssklematisen på Bötombergen
Domarkobban skärgårdens pärla
Yttergrunds fyr på Södra Yttergrund
Solnedgång vid Kilstrand
Allan Lillbäcks samling av mineraler och ädelstenar
Topas, jaspis, bergskristall och beryll
Flygekorre Storögd och silvergrå i pälsen...
Strömstaren
Naturinventeringar - Luontoselvityksiä
Om havsbottnen utanför Sideby

9799 -25.8.2002 Varggrottan - Susiluola Kauhaneva Lauhavuori Lappfjärds kyrka Ömossa Sideby Henriksdal Skärgårdsbiotoper Härkmeri landskapsområde Storsjö by Stenringarna - bronsåldersgravar Skaftung by Finska kriget1808-1809 Tjöck silverbröllop Kristinestad - Kristiina Sippranka Bötombergen Lappfjärds å Potatisriket Sideby gamla träkyrka Solnedgång vid Kilen Kilens hembygdsgård Domarkobban Fågeltorn Sideby Udd Yttergrunds fyr Ädelstenar

 

Sideby karta 1693 Sideby gamla kyrka Kil