Alarmnummer: brandkår, polis och sjöbevakning

 

Nödalarm 112 (Polis, Brandkår, Ambulans)

 

Sjöräddningstjänstens riksomfattande
alarmnummer 0204 1000

sydaby.eget.net