Pärthyvling på traditionsenligt sätt visas av Perus byaförening

Pärthyvel
Pärthyvling
Hyvling av pärtor
Pärthyveln
Pärthyvlare Pårthyvlaren

[Tillbaka]

 Foton: @Staffan Storteir

 

Windows of Southern Ostrobothnia

Sydbottniska fönster - Suupohjalaisia ikkunoita - Windows of Southern Ostrobothnia

Virtual tour across the region of Kristinestad in Southern Ostrobothnia on the west coast of Finland. Among the contents: history of shipbuilding and seafaring, local museums, the old wooden town of Kristinestad, the Susiluola (Wolf Cave) on the Bötombergen hills inhabited by Neandertal people 100 000 years ago