Ritning fasad
Sideby kyrka


Sideby nya kyrka  Siipyyn uusi kirkko New Church

Sideby nya kyrka 1972
Sideby nya kyrka byggdes 1971-72 efter ritning av arkitekt Erik Kråkström. Arkitekten har i den nya kyrkan velat ge ett nytt formspråk åt den österbottniska kyrkobyggnadstraditionen. Planeringen tog sikte på att utnyttja den nedärvda skeppsbyggnadskonsten och det lokala hantverkskunnandet  Foton Lars Axén 1972

 

Arkkitehti Erik Kråkström on uutta kirkkoa suunnitellessaan halunnut antaa uuden muotokielen Pohjanmaan kirkkorakennustraditiolle.  Valokuvia Lars Axén 1972

The new church was designed by the architect Erik Kråkström and consecrated on June 3, 1972. Kråkström wanted to introduce a new style for the Ostrobothnian church-building tradition with this church. His design for the new sanctuary utilized the hereditary elements of the local shipbuilding tradition along with the local handicrafts of Sideby.  Photos by Lars Axén 1972

Kyrkor i Sydösterbotten:

Sideby Old Church

Design & photo ©2005 Staffan Storteir

sydaby.eget.net