Sydbottnisk Natur © 1999-2010 staffan.storteir@e-brev.nu

Naturinventeringar
Luontoselvityksiä
Skyddsvärda naturtyper i Kristinestads skärgård
Inventering av Härkmeri landskapsområde
Bötombergens naturinventering

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
En av de sista ungkullarna av Sydösterbottens myrhäckande pilgrimsfalkar under 1900-talet. Foto: Staffan Storteir 1963

 

Neanderthalare i Vargrottan på Bötombergen
Reconstructed models of the Neandertal people of the Wolf cave by Eirik Granqvist

*WOLF CAVE A Pre-Ice Age Archaeological Find in Lappfjärd, Finland background of the discovery and the investigations
*Excavations in 2004-2005

Tillandning och forntida bosättning

Nyhetsartiklar. Tipsa om artiklar till staffan.storteir@e-brev.nu

Fotogalleri  

Sydbottniska fönster
Kristinestadsregionen Region Sydbottnisk Natur Sydbottnisk Natur

uppdat. 25.6.2006