Query about the ship Marcelino Jané ex Syskonen after 1904

The three-masted square-rigged ship SYSKONEN built by Matts Hannus at Varvsbacken in Kristinestad, Finland in 1873 for the local merchant Otto Wendelin was in 1887 sold to the Spanish merchant Salvador Talavera from Barcelona. In Spain she was renamed MARCELINO JANÉ after the new owner Marcelino Jané y Formosa. According to Museu Marítim de Barcelona the vessel was sold to an American shipowner in 1904. The last information is that she left from Tampa in Florida on 22 Sept 1904 and arrived in Havana three days later The ship's further fate is unknown. Dropped from "Lloyd's Register" in 1908. (Reference: Norrvik, Christer 1999: Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809.)

Two paintings of Marcelino Jané ex Syskonen

Fullriggaren (Fregatten) Ship Syskonen painting

Syskonen by H. Petersén & P.C. Holm, Altona deposited at the Maritime Museum of Kristinestad

There are two paintings of Marcelino Jané ex Syskonen by wellknown marine painters. The painting by H. Petersén & P.C. Holm, Altona can be seen at the Maritime Museum of Kristinestad. The painting of Marcelino Jané by W.H. Yorke made in Liverpool 1875, deposited at the Maritime Museum of Barcelona, where Marcelino Jane is under the Spanish flag (ref 1, ref 2), is apparently incompatible with the fact that Syskonen was sold to Spain in 1887. However the enigma has now been resolved. The Maritime Documentation Centre of the Maritime Museum of Barcelona in a message on March 9, 2001 reports that "...after a detailed study by the Restoration department of the museum, we are sure that the flags and the streamer with the name of the company were painted after 1887, when the ship was bought by the spanish company. So we can confirm you that it is the same vessel that is represented in the painting you send us the photograph."

  1. SYSKONEN, MARCELINIO JANE Y - Vida Maritima (retrieved 18.2.2010)
  2. Ships, galleons, frigates and corvettes (retrieved 18.2.2010)

The painting below of Syskonen deposited at the Museum of Carlsro in Kristinestad is made by a local artisrt and is not very realistic.

Efterlyses uppgifter om fregatten Marcelino Jané ex Syskonen efter 1904

Fregatten SYSKONEN byggd av Matts Hannus på Varvsbacken i Kristinestad 1873 för köpmannen Otto Wendelin såldes 1887 till handlanden Salvador Talavera från Barcelona. I Spanien döptes hon om till MARCELINO JANÉ efter den nya ägaren Marcelino Jané y Formosa. De sista kända uppgifterna om henne är att hon sålts till en amerikansk skeppsredare; avseglat från Tampa i Florida den 22 september 1904 och anlänt till Havanna tre dagar senare. Vidare öden okända. Avlägsnad från "Lloyd's Register" år 1908. (Ref.: Norrvik, Christer 1999: Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809.)

Syskonen skeppsmålning

Painting of Syskonen by a local artist in Kristinestad

Fregatten SYSKONEN byggd av Matts Hannus på Varvsbacken i Kristinestad 1873. Fartyget mätte 591 läster, var 60 meter långt, 11,8 meter brett och 7,5 meter djupt. Fartyget ägdes av handelshuset Wendelin och kostade 358 328 mark, en svindlande summa på den tiden. SYSKONEN avseglade den 27 november 1873 på sin första resa som kom att räcka 3 år och 8 månader.

Fregatten SYSKONENs kaptener var: A.L Reuterwall 1873-1880, P.A Ascholin 1880-1882, P.A. Skogman 1883, F.S. Kepplerus 1883-1886.

Härkmeribon Matts Hannus - "Hannusbyggarin" - (1831-1879) var traktens mest framstående skeppsbyggmästare. Under de tio åren mellan 1865 och 1875 byggde han bl. a. barkskeppet ULRIKA 1865, fregatten IMATRA och barkskeppet CHRISTINESTAD 1868, fregatten SYSKONEN 1873, skonertskeppet ELLIDA 1874, barkskeppet ALMA och barkskeppet SJÖFRÖKEN 1875, prisat för sin skönhet.

Foto ur Olle Haavistos bildarkiv. Ref.: Norrvik, Christer (1999): Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809.

 

Syskonen i Kristinestad

Kristinestadsfregatten SYSKONEN, troligen under sitt sista besök i hemhamnen 1886-87. Fartyget låg upplagt i Kristinestad över vintern tills hon sommaren 1887 såldes till Barcelona.

Photo of the fullrigged ship Syskonen in Tarragona

Fotot som tillhört jungmannen Carl Abrahamsson Bergelin togs i Tarragona i mars 1884.

Fullrigged ships BALTIMORE

 

Fullrigged ships of Finnish origin called BALTIMORE

Query sent by Christer Norrvik Sat, 24 Mar 2001

Can anyone give more details about ships named BALTIMORE and said to have been built in Finland.

There are two fullrigged ships of Finnish origin that are called BALTIMORE. One is said to have been built 1841 in Kristinestad, the other the same year at Uleåborg (Oulu). None of them was however registered by that name in Finland. The BALTIMORE of Uleåborg (reported by P.W. Snellman in Oulun laivoja ja laivureita, Oulu 1974) measured 236 lasts and is apparently known only from this book. It was not registered by Wolf who maintained the only Ships Calender of Finland at that time and there is a theory by Snellman that perhaps she was built for a foreign shipowner. The other BALTIMORE is known from Bureau Veritas register as built in Kristinestad (in those days usually called Christinestad and often mixed with the Norwegian Christiansand) measured 481 register tons and was registered in Bremen on Hr. Reinken 1854, 1857. There is no record of a ship having been built by that name in 1841, but there are four others built in Kristinestad in 1841, that were lost and one of which was perhaps salvaged, repaired and renamed - BALTIMORE: The FAVORITEN (beached at Gotland 1842), FRITHIOF (lost at Gotland oktober-december 1842), OBERON (lost at Laesö 28.11. 1845)and NADESCHDA (stranded at Bornholm 24/10 1841 and lost). The last one, however, was probably a total loss.

Were there really two separate ships with the name Baltimore? And where were they built?

 
Har någon vidare uppgifter om följande två segelfartyg:

330 lästers skepp byggt på Kilvarv i Sideby 1841.

Wasa Tidning no 53 31.12.1841

Auction. Den 15 Januari 1842 klockan 10 på förmiddagen, försäljes genom öppen frivillig Auction till den högstbjudande i Sideby, 3 mil söder om Christinæstad, ett på Sideby Warf, Kilen kalladt, å Stapeln stående färdigt byggdt och förhydt Furu Fregatt Skepp om utöfver 330 Lästers drägtighet, jemte dess Mäster, Rår, Rundhåltar m. m. i det stånd det sig väl bevaradt nu befinner. Skeppet är i alla afseenden uppfördt med möjligaste noggranhet af utsökt solide, moget fullkanligt virke, och till betryggande af dess framtida bestånd bultat och jernat mera än vanligt; dess construction är sådan, att det torde både segla och lasta väl, och recommenderar sig i ty fall vid första påseende. Efter omständigheterna kunna fördelaktiga betalnings vilkor erhållas. Wid samma tillfälle försäljes äfven på stället diverse sorter gammalt och nytt Jern, Spik, Segel, Bly, en stor Barcas, och en Giggbåt, nya, ett parti nya fullfärdiga Block, Mastelvräv, Plankor och Battens, åtskillige andra Fartygs inventarier jemte ett större Skepps Ankare, 3 stora Bas-Grytor af Jern, Jernvigter, Balancer m. m.

SS -03

Barkskepp byggt i Sideby 1857

"Handlanden I. Carström bygger dessutom på ett varv invid Sideby, 60 verst norrom staden, ett barkskepp av 900 tons; arbetarnas antal är 55"

Enligt notis i Finlands Allmänna Tidning nr 238 sidan 3, 15.10.1857

SS -05

Skepp byggda på varven i Sideby socken 1828 - 1859

 

 

eMig Message Board

eMIG Message Board is a spot where you can search for your ancestors and trace their emigrant/immigrant journeys, communicate and request information pertaining to migration and emigrants/immigrants, emigrant ships, genealogy and related matters.

 


| Innehåll | bakgrund | skepp | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |