"Sideby Centralin nytt omfattande webbfönster" Kristinestads Tidning 17.2.2000 Kristinestads Tidning
Sipprankan på Bötombergen Kristinestad Silverbröllop i Tjöck Sydbottniska fönster