Område |Bakgrund | Seminarier | Fransgården | Jannestugan | Byskola | Centralin | Värdshus | Ellidastugan | Rökbastu | Stormmast |

Kilens Centralin - Telemuseum

Centralin

Centralin, telefonmuséet, visar telefonens och telefonväsendets utveckling genom tiderna fram till den halvautomatiska telefonen. Huset har varit bycentral i Lappfjärd. Post och televerkets Kristinestadsdistrikt har ombesörjt insamlandet av museiföremålen.

Sentraali

"Sentraali", puhelinmuseo, esittelee puhelimen ja puhelinlaitoksen kehitystä kautta aikojen aina puoliautomaattiseen puhelimeen asti. Talo on ollut Lapväärtin kylän puhelinkeskuksena. Posti- ja telelaitoksen Kristiinankaupungin piiri on vastannut museoesineiden keräämisestä.

 


Område |Bakgrund | Seminarier | Fransgården | Jannestugan | Byskola | Centralin | Värdshus | Ellidastugan | Rökbastu | Stormmast |

 

Webbdesign © 1999-2010 Staffan Storteir All rights reserved

sydaby.eget.net