Gästbok

Kilens hembygdsgård i Sideby i Kristinestad är ett museiområde omfattande ett 20-tal byggnader. Området används som plats för lägerskolor, kulturevenemang, familjehögtider och sommarfester. Under största tiden av sommaren erbjuder området besökarna inte bara naturupplevelser utan olika slag av hantverk som utförs i bonde-, allmoge- och fiskestugorna. Kilen vill förmedla kunskap om tidigare generationers liv och levnadssätt.

Här kan du ge kommentarer om webbsidorna.

 

Ditt namn

Din e-mailadress

Kommentarer

 

 

v.g. kontakta Kilens hembygdsgård direkt per e-post: kilen@kiili.inet.fi

| Innehåll | Område | Aktuellt | Program | Marknad | Siftelse | Gästbok | Gästgiveri | Barkbröd | Rökbastu | Lägerskolor |