MEDICAL DICTIONARY

From time to time someone will ask me to translate the Swedish words pertaining to illness and death that they find in records in Finland during their research. So I put together the following list of words most frequently encountered.

andtäppa asthma; shortness of breath

anfall seizures

barnsjukdom disease of children

barnsnöd labor; travail

barnsängfeber puerperal fever; childbed fever

benröta diseases of the bone

blödning bleeding

brock hernia

bråd död sudden death

bräcklighet frailness

bröstfeber pneumonia; infection and fever of chest area

bröstsjuka sickness in chest area

bröstvärk chest cold; pain in chest

bröstvattensot hydropneumonia; chest dropsy

diarrhe diarrhea

difteri diphtheria

digerdöden plague; the black death

dröppel gonorrhea

dufvenhet feebleness

dödslängd record of death

dödssäng death bed

dödsorsak cause of death

döfstum deaf and dumb

 

fallandesot epilepsy

fallsjuka epilepsy

feberfrossa malaria

flussfeber rheumatic or catarrhal fever

frossa malaria

fylleri drunkenness

fårkopper chicken pox

fältfeber typhoid fever

födslovärkar labor pains

förfrysa freeze to death

förgiftad poisoned

förkyllning cold; chill

förstoppning constipation

gallfeber bilious fever

gallsjuk choleric

halsböld throat tumor

halssjuka inflammation of throat

halsfluss tonsilitis

hetsigfeber inflammatory fever

hjärnblödning stroke; cerebral hemorrhage

hjärtslag cardiac arrest

hosta cough

hudsjukdom cutaneous sickness

hungersdöd starvation

håll pleurisy

håll och stygn pneumonia

hängsjuka weakness; craziness

innansjuka diarrhea

kallsvulst phlegmatic tumor

kikhosta whooping cough

kokoppa cowpox

koppor smallpox

koppärr smallpox

kramphosta convulsive cough

kräfta cancer

kräftsår cancerous ulcer

kvaft suffocation

kväftning suffocation

lazaretfeber typhus

lefersjuka hepatitis; liver disease

lunginflammation pneumonia

lungsiktig lung sickness; consumptive

lungsot consumption; tuberculosis

magref colic

magsjuk sickness of stomach

magvärk stomachache

messling measles

missfall miscarriage; abortion

mjältsjuka spleen sickness

nervfeber typhoid fever

njursten kidney stone

njurvärk nephritis

plåga plague; pain

påssjuka mumps

rödsot dysentery

sinnessjukdom mental illness

skarlakansfeber scarlet fever

skendöd asphyxia; apparent death

slag stroke

slagfluss apoplexy

smittkoppor smallpox

sockersjuka diabetes

sot sickness; disease

starr cataract; glaucoma

sting pleurisy

strypssjuka croup; quinsy

strypning strangulation

svag weak; feeble

svullnad swelling; tumor

svulst swelling; tumor

sårfeber surgical or wound fever

tarmränna dysentery

trånfeber comsumption; lingering fever

trångbröstighet asthma

tuberkulos tuberculosis

tvinsot asthma; consumption

typhus typhoid

tärsot consumption

utsot diarrhea

vanskapad deformed

varsår ulcer; fester

vattenkoppor chickenpox or waterpox

vattensot dropsy

vattusot dropsy

venerisk venereal disease

ålderdom old age

 

June Pelo

[Back]