Början     •    Föregående   •  Referenser  •    Länkar

Referenser:

 1. Baudou, E., Engelmark, R., Liedgren, L., Segerstöm, U. & Wallin, J.-E. 1991. Järnåldersbygd i Österbotten. En ekologisk-arkeologisk studie av bosättningskontinuitet och resurutnyttjande. Vasa.
 2. Baudou.E. 1994. Österbottenprojektet: resultat och metodiska problem. Järnåldern i Mittnorden.Vasa.
 3. Engelmark, R. & Linderholm, J. 1995. Arkeologisk förundersökning, Pörnullbacken, Rejpelt, Vörå sn, Österbotten. Rapport. Umeå universitet.
 4. Hjärthner-Holdar, E. & Larsson, L. 1998. Smedjan på Pörnullbacken — en arkeometallurgisk analys. Analysrapport nummer 11-1998. Riksantikvarieämbetet, Uppsala.
 5. Hårding, B. 2001. Människan och djuren om dagligt liv och begravningsritualer under järnåldern. Opublicerad artikel.
 6. Kivikoski, E. 1973. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Neuausgabe. Helsinki.
 7. Kyhlberg,O. et.al. 1995. Hus & gård i det förurbana samhället — Rapport från ett sektorforskningsprojekt vid Riksantikvarieämbeten. Stockholm.
 8. Liedgren, L. 1994. Kalaschabrännan och andra bebyggelselämningar från järnåldern i Finland. Järnåldern i Mittnorden. Vasa.
 9. Meinander, C. F. 1977. Forntiden i Svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia, del 1. Vasa.
 10. Pettersson, L. 2001. Pärlor från Pörnullbacken. Opublicerad artikel.
 11. Uino, P. 1986. An Iron Age Community at Ketohaka in Salo and ather remains of Metal Period buildings in Finland. Iron Age Studies in Salo II.
 12. Wennerberg, R. 2001. Pörnullbackenboplatsen: dess bebyggelse och bosättning. Opublicerad artikel.
 13. Westlin, C. (red.) 1999. Arkeologisk undersökning, Pörnullbacken, Vörå sn, Österbotten, Finland. Rapporter 1-2. Umark 20.
 14. Viklund, K. 2001. Österbottens järnåldersbygd och kontinuitetsfrågan. Vasabladet den 20 januari 2001.
 15. Fewster, Derek (1999). The invention of the Finnish Stone Age: politics, ethnicity and archaeology. Huurre, Matti (ed) (1999). Dig it all: papers dedicated to Ari Siiriäinen: 13-20. Helsinki: The Finnish Antiquarian Society - The Archaeological Society of Finland.

Början     •    Föregående   •  Referenser  •   Länkar

TillbakaBack