Meanderslinga svärd

Tomrum
          
   Tomrumshypotesen
             C.F. Meinanders tes Forskning
             Konkreta resultat
             Bosättningskontin.
             Nytt forskningsläge Pörnullsbacken projekt
             Projekt PörnullBosättning utgrävningar
             1000-årig bosättning
             Konstruktionsdetalj.
             Metallhantering
             Osteologisk analys
             Pärlor (Beads)
             Krigargrav (Swords)
Bebyggelse kontinuitet
             Kontinuitet - diskont.Referenser Länkar

web design © Staffan Storteir
sydaby.eget.net