| Innehåll | bakgrund | skepp | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |

JOHAN VIKTOR HÖGSTRÖM (13.7.1840 - 29.3.1930)

VIKTOR HÖGSTRÖM

(f. 13.7.1840 på Högbacka i Sideby) ägde och brukade nuvarande Jaakkola gård i Fischas. Han var gift med Ida Aurora (f. Pellfolk 9.4.1841). Sitt livsverk utförde han, förutom på sin gård, som skeppsbyggare och skeppsredare, och av denna verksamhet samlade han åt sig en betydande förmögenhet. Han var även kommunalt engagerad, bl.a. kommunalstämmans ordförande 1876-1878.

Sideby socken var länge känd för att ha skickliga skeppsbyggare. Här fanns dessutom vidsträckta skogar och välväxande skogsmark. Framför allt åländska redare insåg att det lönade sig bättre att segla än att bygga skepp. Då man visste att österbottningarna var skickliga skeppsbyggare, gjordes åtskilliga beställningar här.

Vanligen fick en byggmästare här beställning på segelfartyg "i bil-och bolfärdigt skick", varvid den blivande skepparen skötte om uppriggningen. Varje år byggdes under senare delen av 1800-talet flera nya segelfartyg på stränderna i Sideby, från "Applöplassin" i söder, Kilen i Sideby till "Byggnads- plassin" i Skaftung.

Det visade sig lönsamt att segla till Stockholm med vedgaleaser, och behovet av nya segelfartyg ökade kraftigt. Viktor Högström inledde skeppsbyggeri i stor skala i Sideby. En för skärgårdstrafik idealisk lastskuta utvecklades, en fåbemannad, lättseglad, bärkraftig, ekonomisk och inte minst snabbseglande skuta, med höga master och stora storsegel. Veterligen hade han i början som affärskompanjon skeppsredare Gustaf Erikson på Åland, men kommunikationerna var långsamma och Högström fann för gott att fortsätta som självständig företagare. Han byggde skepp både vid Vedholmen, Lötskatan och Kilen. Viktor Högström byggde bl.a.: 1874 sksk FENNIA 1876 sksk AX 1876 bk DUFVA 1878 sksk ADéLE 1881 sksk ANNA 1885 gls ELIN 1890 sksk JOE 1890 sksk USKO 1891 sksk GALLUS

Högström bodde i Fischas (nuvarande Jaakkola bondgård). Fischas kallades den tiden gemenligen "Fatifischas". Under stillsammare perioder av skeppsbyggnad sysselsatte Högström sina karlar med jord- och övriga byggnadsarbeten. Högströms arbeten kan fortfarande ses på Jonnsborg, där han hade flera man i arbete. Vid stranden (vid nuvarande Jonnsborg) uppförde han en stor och modern sommarvilla som fritidshus för sin familj. Omkring byggnaden röjdes odlingsjord, en stor mängd stenar kom fram, av vilka man byggde en mäktig stengärdesgård, som fortfarande finns kvar. Paret hade 6 barn. De 4 döttrarna var alla långa och vackra, och Högström gav dem god skolning, vilket den tiden var ovanligt.

Det säges att Viktor Högström i Kristinestad sålt ett av sina skepp och fått en god vinst. Han hörde att på hemvägen var det flere tvångsauktioner på gång. Högström gick från auktion till auktion, och ropade varje hus till sig. Sedan sålde han husen med god vinst, fick mera pengar, och hamrarna var åter i arbete på varven.

En gång var Högström i rätten och förlorade sin sak. Högström blev arg på domaren, och sade att "Du är en riktig Laban". För detta gav domaren honom böter, varvid Högström genast betalade böterna kontant, och lade på bordet en annan lika stor penningsumma och sade, "Du är fortfarande en Laban".

Högström hade ingen bastu, och gick veterligen heller aldrig i bastu. Men en dag lockades Högström i grannens bastu, där han sedan satt i sin tjocka vadmalsdräkt, långskaftade stövlar, tjocka skinnmössa och fårskinnsrock.

Flera personer i byn var ofta skyldiga Viktor Högström pengar, och man undvek helst att möta honom på vägen. Högström var en hård affärsman. En gång krävde han att Jaakkola skulle betala sitt lån tillbaka inom två veckor, annars hamnar de på bar backe, men denna gång lyckades han inte i sitt uppsåt.

Då det sista här byggda segelfartyget, gls/M aux Neptun IV, skulle sjösättas vid Kilen 1920, var det lågt vatten, och sjösättningen lyckades ej. Den gamle Högström blev tillkallad för att ge råd. Han vandrade fundersamt av och an med händerna på ryggen, och sade till slut "nog flyter den ut då vattnet stiger tre famnar". Ingen vågade fråga vad han exakt menade, men ut kom Neptun senare.

Vid första världskriget hade Högström satsat hela sin förmögenhet i Ryssland. Vid ryska revolutionen förlorade den rike Högström allt, och han och Ida levde fattiga på syting på Jaakkola gård sista delen av sitt liv.Viktor och Ida Högström dog vintern 1930, och vilar på begravningsplan i Sideby.

COH & HHT

 

 

 


| Innehåll | bakgrund | skepp | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |

E-post till henrik.teir@kolumbus.fi

Uppdatering 26.10 2000