Fragment av ett finländskt Göteborg - sammanfattning. Innehållsförteckning
Finländare i Göteborg under första hälften av 1800-talet enligt examinationslistorna
Finländare på Ostindienfarare utgångna från Göteborg

Göteborgseskadern, åren kring Karl Johan af Wirséns chefskap - Övriga finländska sjömän

Två finländska handelsfamiljer i Göteborg - Landhövding Carpelan och övriga finländska tjänstemän
Inflyttade finländare enligt kyrkböckerna
De finländska amerika - emigranterna som använde Göteborg som avresehamn
Slutsatser
Käll- och litteraturförteckning, bilagor
Text och foto Harri Blomberg
sydaby.eget.net
Utgivare Staffan Storteir
Emigration from Finland