Innehåll

Finländare på Ostindienfarare utgångna från Göteborg

Svenska Ostindiska kompaniet var ett handelskompani som bildades i Göteborg 1731 och bestod formellt till 1813, även om den sista expeditionen av inalles 132 kom hem till Göteborgs hamn 1806. Glansåren rent ekonomiskt var under andra hälften av 1700-talet och dessa sammanfaller med den tid då bottniska handelstvånget upphörde, ty efter 1765 års riksdag var det fritt fram för Norrlands och Finlands städer vid Bottniska viken att segla fritt bortom Stockholms och Åbos horisont och det i sin tur gjorde att alltfler sjömän började verka längs Finlands kuster, varav många kom för att åtminstone i perioder arbeta för Ostindiska kompaniet. (NE, sökord "Ostindiska kompaniet" och "bottniska handelstvånget".) [Jfr. Bondeseglation i Österbotten under 600 år - kapitlet ´Kampen om seglationsfriheten 1700-talet´]

Nybygget Ostindiefararen Götheborg i vinterskrud den 19 december 2004, vid Eriksberg i Göteborg. Götheborg ska segla till Kina 2005.

 

Skalenlig modell av "Götheborg", utställd på varvet Terra Nova i Eriksberg i Göteborg.

Ur 1763 år mönstringsrulla från Stockholm finns noterat att Ostindiska kompaniet den 18 oktober lyckades värva 60 sjömän från Stockholm, som fördes under kvartersmästaren Hans Imbergs ledning landsvägen till Göteborg för att där ställa upp för långfärder till andra sidan jordklotet. Bland dessa 60 var nästan _, inalles 43 stycken, från Finland. Tio av dessa finländare kom från Åbo län. Att det fanns många finländare som kom i kontakt med Göteborg såsom sjömän framgår bland annat av samma mönstringsrulla, där det också noteras att en liten skuta vid namn "Sibilla Maria" på 33 läster samma år seglade Stockholm-Göteborg tur och retur och vars hela manskap á fyra matroser kom från Österbotten. (Tarkiainen 1990, s 310.)

Upp emot en tiondel av manskapet i Ostindiska kompaniets tjänst kan ha varit födda i Finland, den beräkningen kan göras utifrån det material som är bevarat. Mycket av det är sökbart i en databas som finns hos Göteborgs universitetsbibliotek. Av 1248 personer som går att söka på faller många bort då de återkommer med olika stavningar, därtill tillkommer i sökregistret personer som kinesiska kejsare med mera. 519 av dessa 1248 personer har en okänd födelseplats, inte ens bostadsorten hittas i 523 träffar i materialet. Det innebär av cirka 500-700 kända födelseplatser för olika personer är 50 födda i Finland eller upp emot en tiondel. Realiteten att den att endast en del av skeppsrullorna finns bevarade, då Ostindiska kompaniets arkiv bevarades aldrig sammanhållet och det som finns bevarat är inte till fullo med i ovanstående databas, där bland annat Göteborgs sjöfartsmuseums rullor saknas. I alla fall berättar följande femtio fall om att flera av dessa finländare var bosatta i Göteborg:

1) Abbor, Jacob, matros, född cirka 1747 i Lovisa i Nyland. 1769 var han bosatt i Stockholm, ogift.

2) Ahlberg, Anders, matros, född cirka 1739 i Åbo i Egentliga Finland. 1769 var han bosatt i Göteborg, gift.

3) Bergman, E., matros, född cirka 1752 i Egentliga Finland. 1781 var han bosatt i Bennäs (eventuellt i Pedersöre socken) i Finland, ogift. I rullan för skeppet Cronprins Gustaf för år 1781 står som bostadsort "Bänn Sokn".

4) Björkbom, Johan, matros, född cirka 1745 i Raumo i Satakunda. 1769 bosatt i Göteborg, ogift. I rullan för skeppet Finland år 1769 heter han Biörckbom i tillnamn.

Superkargören P. J. Bladh.

5) Bladh, Petter Johan, arbetade för Ostindiska kompaniet 1766-1783, slutligen superkargör i Kanton, född den 3 december 1746 i Vasa i Österbotten. 1783 flyttade han tillbaka till Finland, trots att han erbjudits direktörstjänsten för Ostindiska kompaniet i Göteborg. Han gifte sig 1787 i Finland och dog den 1 mars 1816 i Kaskö i Österbotten.

Superkargören förhandlar med en kinesisk motpart. Utställningsmonter på varvet Terra Nova i Göteborg.

6) Boyalin, G., matros, född cirka 1749 i Egentliga Finland. 1781 bosatt i Majorna i Göteborg, ogift. Släktnamnet Voivalin, som han troligtvis hette på riktigt, finns i S:t Karins i Egentliga Finland under denna tid, senare hittas släktnamnsbärare med samma namn i Åbo. En okänd matros Brayalin i Ostindiska kompaniets tjänst dog 1795 av ålderdomssvaghet på väg från Isle de France i Mauritius till Kanton i Kina, enligt ett brev till direktionen i Göteborg.

7) Brokman, Johan, matros, född cirka 1723 i Brahestad i Österbotten. 1769 var han bosatt i Brahestad, ogift.

8) Candelin, P., matros, född cirka 1745 i Nykarleby eller Gamla Karleby i Österbotten. 1781 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, ogift. Stavningen Kandelin är också möjlig.

9) Cedersten, Nicodemus, jungman, född cirka 1746 i Loppis socken i Tavastland. 1769 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, ogift.

10) Ekelöf, Mikael, kvartersmästare, född cirka 1752 i Åbo i Egentliga Finland. 1791 var han bosatt i Hästhagen i Göteborg, gift.

11) Fagerström, Carl, båtsman och 1: a matros, omnämns vara född 1744, 1751 och 1752 i Nyland. 1791 var han bosatt Göteborg, ogift; 1792 i Göteborg, ogift; 1797 i Masthugget i Göteborg, gift.

Livet ombord på fartygen till Kina var mycket strävsamt. Bristen på rent vatten och tillgången på skämd mat gjorde besättningen sjuk. Man tog med mer personal än behövdes vid avfärd, ty vetskapen om manfall fanns i beräkningen. Levande boskap delade utrymme med matroserna. Monter i varvet i Terra Nova.

12) Forsberg, Anders, matros, född cirka 1771 i Helsingfors i Nyland, död den 1 januari 1799 under en seglats till Kina. Denna tid var han bosatt i Gamla varvet i Göteborg, gift.

13) Forslöf, Joseph, matros, född cirka 1757 i Vasa i Österbotten. 1791 var han bosatt i Vasa, ogift. Han rymde från skeppet "Gustaf III" den 21 november 1791 i Wampoa hamn vid Kanton i Kina.

14) Granberg, Carl, matros, född cirka 1739 i Helsingfors i Nyland. 1769 var han bosatt i Hästhagen i Göteborg, ogift.

15) Grönberg, Johan, matros, född cirka 1757 på Åland. 1797 var han bosatt i Karlskrona i Blekinge, gift.

16) Gröndahl, Carl F., 1: a fältskär, född den 7 juli 1760 i Åbo i Egentliga Finland. 1791 var han bosatt i Stockholm, ogift. Han döptes till Carolus Fridericus den 8 juli 1760 i Åbo finska församling. Föräldrarna var skomakarmästare Eric Gröndahl och dennes hustru Maria Hieedt.

17) Hård, M., matros, född cirka 1745 i Finland. 1781 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, ogift.

18) Häggren, Johan, matros, född cirka 1741 i Nystad i Egentliga Finland. 1769 var han bosatt i Nystad, gift.

19) Häggström, Mikael, matros, född cirka 1742 i Raumo i Satakunda. 1769 var han bosatt i Göteborg, ogift.

20) Hörkelin, Hindrich, matros, född cirka 1721 i Uleåborg i Österbotten. 1769 var han bosatt i Stockholm, ogift.

21) Jansson, Henrik, 2: a båtsman och sedan 1: a båtsman, född cirka 1751 i Åbo i Egentliga Finland. 1791 och 1792 var han bosatt i Göteborg, gift.

22) Kowerberg, H., matros, född cirka 1752 i Åbo i Egentliga Finland. 1781 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, ogift.

23) Körckelin, Johannes, matros, född omkring 1758-1759 i Åbo i Egentliga Finland. 1791 var han bosatt i Göteborg, gift. Hans namn stavas även Kyrkelin och då år 1792 var han bosatt i Masthugget i Göteborg.

24) Linberg, H., matros, född cirka 1751 i Uleåborg i Österbotten. 1781 var han bosatt i Uleåborg, ogift.

25) Lönroth, A., matros, född cirka 1752 i Nystad i Egentliga Finland. 1781 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, gift.

26) Malmström, Samuel, matros, född cirka 1770 i Torneå i Österbotten (även om staden egentligen låg i landskapet Västerbotten fram till riksdelningen 1809). 1797 var han bosatt i Torneå, ogift.

27) Mathson, Erick, matros, född cirka 1750 i Brahestad i Österbotten. 1792 var han bosatt i Brahestad, gift. Han seglar 1792-1794 med skeppet Sophia Magdalena, därmed kan han vara densamme som efterföljer vilken seglar 1791 med skeppet Gustaf III. Det innebär att han har flyttat tillbaka till sin födelsestad Brahestad.

28) Matson, Eric, matros, född cirka 1751 i Finland. 1791 var han bosatt i Majorna i Göteborg, gift.

29) Mellander, Jacob, matros, född cirka 1733-1736 i Vasa i Österbotten. 1769 var han bosatt i Stockholm, ogift. 1791 har han med efternamnet Melander bosatt sig i sin hemstad Vasa, fortfarande anställd i Ostindiska kompaniet och även nu ogift.

30) Modelin, Eric Johan, matros, född cirka 1753 i Helsingfors i Nyland. 1791 var han bosatt i Majorna i Göteborg, gift.

31) Nommelin, Jakob, matros, född cirka 1754 i Egentliga Finland. 1791 var han bosatt i Gamla varvet i Göteborg, ogift. Han seglar med skeppet Gustaf III år 1791. Även året därpå är han bosatt i Gamla varvet då han ännu ogift seglar med skeppet Sophia Magdalena till Kanton i Kina, resan fortgår åren 1792-1794. Denna gång är han upphöjd till 6: e kvartermästare.

32) Norling, P., matros, född cirka 1758 i Vasa i Österbotten. 1781 var han bosatt i Hästhagen i Göteborg, ogift.

33) Nyberg, Henrik, matros, född cirka 1737 i Egentliga Finland. 1769 var han bosatt i Bjärnå socken i Egentliga Finland, ogift.

34) Nyberg, Johan, matros, född cirka 1741 i Nyland. 1769 var han bosatt i Helsingfors, ogift.

35) Nyberg, Mattiahs, matros, född cirka 1775 i Nykarleby i Österbotten. 1797 var han bosatt i Nykarleby, ogift.

36) Pettersson, Karl, matros, född cirka 1739 i Egentliga Finland. 1769 var han bosatt i Bjärnå socken i Egentliga Finland, ogift.

37) Pihl, Petter, matros, född cirka 1764 i Åbo i Egentliga Finland. 1797 var han bosatt i Åbo, ogift.

38) Rautalin, A., matros, född cirka 1755 i Åbo i Egentliga Finland. 1781 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, ogift. Hans släktnamn kan stavas Rautelin.

39) Rosengren, Henrik, kvartermästare, född cirka 1740 i Åbo i Egentliga Finland. 1791 var han bosatt i Gamla varvet i Göteborg, ogift.

40) Sanberg, Simon, matros, född cirka 1762 i Åbo i Egentliga Finland. 1792 var han bosatt i Gamla varvet i Göteborg, gift.

41) Sandberg, Michael, kvartermästare, född cirka 1736 i Vasa i Österbotten. 1769 var han bosatt i Göteborg, gift.

42) Sandell, Gabriel, matros, född cirka 1740 i Åbo i Egentliga Finland. 1769 var han bosatt i Åbo, ogift.

43) Schuer, Johan David, jungman, född cirka 1765 i Åbo i Egentliga Finland. 1797 var han bosatt i Liseberg i Göteborg, gift. Denne jungman är troligtvis densamme som döptes till Johan Adam Schieur den 25 oktober 1765 i Åbo svenska församling, föddes dagen före. Hans föräldrar var fältskärsgesällen Carl Ludvig Schieur och dennes hustru Maria Mathsdotter.

44) Skåning, Johan, matros, född den 19 april 1753 i Åbo i Egentliga Finland. 1797 var han bosatt i Gamla varvet i Göteborg, gift. Hans föräldrar var trumslagaren Henrik Skåning och Elisabeth Henrichsdotter i Åbo finska församling. I rullan för skeppet Gustaf Adolph år 1797 står det att han var född 1755 och kom från den oidentifierade orten "Åby". Födelseår är beräknat på vad han har omnämnt för ålder när den skrevs ned. Jämför Nils Åhrström nedan.

45) Starck, Eric, matros, född den 7 april 1759 i Lovisa i Nyland. 1792 var han bosatt i Lovisa, ogift. Han var son till matrosen Matts Starck och Britta Simonsdotter, döpt den 9 april 1759 i Lovisa stad.

46) Strömblad, Jacob, matros, född cirka 1771 i Vasa i Österbotten. 1797 var han bosatt i Vasa, gift. Wampoas hamn vid Kanton, blev den finländske matrosen Jacob Strömblads dödsort sommaren 1798 efter flera månaders sjukdom under seglatsen med skeppet Gustaf Adolph.

47) Toijander, Simon, matros, född cirka 1741 i Åbo i Egentliga Finland. 1769 var han bosatt i Åbo, ogift.

48) Wickman, Johan, kvartermästare, född cirka 1748 i Helsingfors i Nyland. 1797 var han bosatt i Masthugget i Göteborg, ogift.

49) Åhrström, Nils, matros, eventuellt född cirka 1769 i Åbo i Egentliga Finland, Åby är egentligen den oidentifierade födelseortens namn, men då Åhrström seglade tillsammans med ovanstående Johan Skåning som också sades komma från "Åby" kan man anta att han också kom från Åbo. 1797 var Nils Åhrström bosatt i Majorna i Göteborg, ogift.

50) Öberg, Mats, matros, född cirka 1741 på Åland. 1769 var han bosatt i Hästhagen i Göteborg, gift.

(Databasen "Ostindiska kompaniet. Dokument och personer, 1731-1813", samt vid några enstaka fall där mer personlig data visas jämte föräldrar information ur databasen "HisKi, döpta" för respektive församling.)

Förtimringsmodell i skalan 1:10 av "Götheborg", tillverkad av Michael Engstedt. Sista spantet restes den 12 november 1998.

Vid sidan av ovanstående material har jag hittat följande källa om skeppet "Riksens ständer" som seglade till Ostindien 1760-1762. Den berättar att fyra matroser hade sin hemort (ej födelseort) i Finland. Dessa var:

1) Calanius, Daniel, matros, född cirka 1734, från Gamla Karleby, ogift.

2) Simolin, Johan, matros, född cirka 1733, från Åbo, ogift.

3) Simolin, Simon, matros, född cirka 1732, från Nådendal, ogift.

4) Åkerberg, Henrik, matros, född cirka 1711, från Åbo, ogift.

(Frängsmyr 1976, s 67; Ostindiska kompaniet. Dokument och personer, 1731-1813.)

Göteborg var inte bara hemmahamn för en stor handelsflotta, utan även för delar av den svenska örlogsflottan, Göteborgseskadern kallad, även där hittas finländare och det verkar även om dessa under vissa perioder var upp emot tio procent av eskaderns besättning.

 

Resorna till och från Kina kunde ta några år i anspråk i värsta fall om vindarna inte var med skeppet, därför var det viktigt att fartygens kök var väl rustade. En monter i varvet Terra Nova.