.

Framsida
Grön, Hjort, Last, Nord,
Ståhl, Tjäder & Täck…

Sammanfattning

Syfte

Frågeställning

Forskningsläge

Metod

Finländska militärer väljer att stanna kvar i Sverige efter freden år 1809

Simon Lundwall - finsk präst i svensk tjänst

Finländarnas ankomst till Göteborg, tiden före 1820 års generalmönstring

Finländska artillerister i Göteborg, enligt general-mönsterrullan för år 1820 och deras vidare öden

Slutsatser

Käll- och litteraturredovisning

Innehåll   -   Framsida; sammanfattning   -   Frågeställning; metod; finländska militärer kvar i Sverige efter 1809; Simon Lundwall; tiden före 1820 års generalmönstring   -   Finländska artillerister i Göteborg år 1820   -   Slutsatser; referenser

Finländska artillerister i Göteborg, enligt generalmönsterrullan för år 1820 och deras vidare öden

Nedan har jag valt att presentera alla Finlandsfödda artillerister som var värvade i Kungliga Göta Artilleriregemente år 1820, efter tillnamnet i alfabetisk ordning. Deras antal är sammanlagt 47 stycken, vid sidan av dessa finländare fanns även artillerister födda i de övriga nordiska länderna och på kontinenten, så långt söderut som Ungern och så långt österut som Ryssland. En del var inte ens lutheraner utan katoliker och ortodoxa. Den procentuella andelen kan jag bara gissa till, men av utländsk härkomst bör de ha varit så många som 10 procent och kanske någonstans från två till fem procent av den totala mängden bör ha varit finländare. Generalmönsterrullorna finns inte i original på landsarkivet i Göteborg, så vissa sidor är svåra att läsa av när de en gång avfotograferades dåligt. Vissa brister kan därför finnas i materialet, men i det stora hela stämmer personuppgifterna. I den mån övrigt garnisonsmaterial på landsarkivet har kunnat ge ytterligare uppgifter om finländarna har jag kompletterat generalmönsterrullorna, som jag följt fram till och med år 1826:

1) Berg, Adolph, född i Torneå, ålder 25 år, längd 5 fot, 8 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 8 år, en månad, sammanlagd tjänstetid 8 år, en månad) nummer 55 i sjunde belägringskompaniet.(GLA, GMR 1820: 6 (7).) Han är värvad under 1826 års mönstring med samma nummer, ett sex års kontrakt varav två gjorda, verkar ha gift sig och vara en halv tum längre. (GLA, GMR 1826: 5 (8).) Adolf Fredrik Berg, dog 41 år och 5 månader gammal i Göteborgs garnisonsförsamling den 7 december 1837, innebär att han var född i juli 1796. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 34.)

2) Bergman, Johan, född i Finland, ålder 36 år och några månader, längd 5 fot, 8 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 2 år, 1 månad, sammanlagd tjänstetid 2 år, 1 månad) nummer 26 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

3) Brofelt, Abraham, född i Finland, ålder 27 år och några månader (eventuellt 29 år och några månader), längd 5 fot, 9 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 9 år, har avtjänat 8 år, 4 månader, sammanlagd tjänstetid 14 år, 3 månader) nummer 48 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

4) Brask (Bråsk), Carl, född i Finland, ålder 38 år och några månader, längd 5 fot, 8 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 4 månader, sammanlagd tjänstetid?) nummer 36 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: — 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 36 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

5) Canon, Fredric, född i Finland, ålder 42 år och 5 månader, längd 6 fot, ogift, artillerist (kontraktstid 9 år, har avtjänat 8 år, 5 månader, sammanlagd tjänstetid 8 år, 5 månader) nummer 5 i fjärde belägringskompaniet, har tidigare varit kommenderad på Nya Älvsborgs fästning i Göteborg. (GLA, GMR 1820: 5 (7).)

Nya Älvsborg, fästning vid inloppet till staden Göteborg.

6) Carlbom, Anders, född i Finland, ålder 38 år och några månader, längd 5 fot, 7 _ tum, gift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 1 år, sammanlagd tjänstetid 14 år, 6 månader) nummer 23 i åttonde belägringskompaniet, smed. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 23 såsom artillerist. Man kan dock undra hur det var med hans hälsa, då det om honom såsom hos en annan Finlandsfödd är noterat "Lam i vänstra sidan". (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

7) Dyrk, Zacharias, född i Finland, ålder 37 år, längd 5 fot, 10 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 11 månader, sammanlagd tjänstetid 17 år, 4 månader) nummer 17 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 17 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

8) Ekrot, Abraham, född i Finland, ålder 39 år och några månader, längd 5 fot, 4 _ tum, gift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 4 månader, sammanlagd tjänstetid 29 år, 4 månader) nummer 25 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) "Artilleristen Abraham Ekroth med döden afliden den sistlidne (1824) februari", ersattes av Olaus Frill, född i Halland. (GLA, GMR 1824: 6 (7).)

9) Ericsson, Niclas, född i Vasa län, ålder 31 år och några månader, längd 6 fot 1_ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 3 år, sammanlagd tjänstetid 8 år, 9 månader) nummer 5 i sjätte fältkompaniet, skomakare, vid mönstringen den 3 juni 1820 var han sjuk. (GLA, GMR 1820: 3 (7).)

Garnisonssjukhuset i Göteborg till höger på bilden, här hamnade

bl a många sjuka finländare. En del kom nog inte levande därifrån.

10) Falk, Eric, född i Finland, ålder 43 år och 10 månader, längd 5 fot 6 tum, gift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 9 år, 8 månader, sammanlagd tjänstetid 25 år och några månader) nummer 2 i sjunde belägringskompaniet. Om honom är det noterat att han får avsked med anmälan till underhåll, Falk anhöll att få återvända till Finland, bevistade "1808 och 1809 års krig mot Ryssland". (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

11) Filp, Johan, född i Finland, ålder 35 år och några månader, längd 5 fot, 6 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 10 månader, sammanlagd tjänstetid 15 år, 3 månader) nummer 44 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 41 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

12) Fisk, Matts, född i Finland, ålder 35 år och 10 månader, längd 5 fot, 6_ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 9 år, 8 månader, sammanlagd tjänstetid 18 år, 8 månader) nummer 5 i sjunde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Matts Fisk är under 1821 års mönstring kommenderad på Rya Nabbe, "får avsked år 1822 med anmälan till underhåll, bevistat 1808 och 1809 års krig i Finland och många affärer därstädes, samt 1813 och 1814 års krig i Norge". (GLA, GMR 1822: 5 (8).)

13) Forslund, Johan Jacob, född i Finland, ålder 34 år och 8 månader, längd 5 fot, 4 3/4 tum, gift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 1 år, 11 månader, sammanlagd tjänstetid 11 år, 11 månader) nummer 15 i sjunde belägringskompaniet. Under denna generalmönstring finns följande anmärkning: "Han får avsked såsom för liten.", skomakare. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Han blir kvar i Göteborgs garnisonsförsamling sina resterande fjorton levnadsår. Jakob Johan Forslund, f.d. artillerist, dog 54 år gammal den 14 augusti 1834 och innebär att han var född omkring år 1780. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 118.) Han fick tretton barn med Anna Brita Olsson i Göteborgs garnisonsförsamling under en 20 års period, dessa var:

a) Jakob Johan, född den 17 juni 1810.

b) Olof Peter, född den 8 oktober 1812.

c) Anna Cajsa, tvilling, född den 19 augusti 1813.

d) Magdalena, tvilling, född den 19 augusti 1813.

e) Anna Helena, född den 23 mars 1815.

f) Olof Peter, född den 3 november 1817.

g) Olof Peter, född den 23 augusti 1820.

h) Margareta, född den 17 oktober 1822.

i) Margareta Elisabeth, född den 15 februari 1824.

j) Carl Johan, född den 31 maj 1825.

k) Anna Maria, tvilling, född den 16 april 1828.

l) Frans, tvilling, född den 16 april 1828.

m) Beata, född den 14 april 1830. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings födelse- och dopböcker 1693-1894, sidan 98.)

Pigan Anna Brita Olsson hade artilleristen Jakob Johan Forslund gift sig med den 17 november 1809 i Göteborgs garnisonsförsamling. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings lysnings- och vigselböcker 1693-1894, sidan 143.)

14) Fäst, Matts, född i Finland, ålder 32 år och några månader, längd 5 fot, 9 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 1 år, sammanlagd tjänstetid lite mer än 17 år) nummer 24 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 24 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

15) Grek, Gregorius, född i Finland, ålder 33 år, längd 5 fot, 10 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 5 år, 3 månader, sammanlagd tjänstetid 7 år) nummer 12 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 12 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

16) Gråsten, Carl Wilhelm, född i Finland, ålder 28 år och några månader, längd 5 fot, 5 _ tum, gift, konstapel (kontraktstid 6 år, har avtjänat 3 år, 11 månader, sammanlagd tjänstetid 16 år och några månader) nummer 11 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 11 såsom konstapel. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Carl Wilhelm Gråsten, f. d. konstapel, dog 41 år, 6 månader och 17 dagar gammal den 26 augusti 1834 i Göteborgs garnisonsförsamling. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 138.) Det innebär att han måste ha blivit född i februari 1793. Möjligtvis är han den Carl Wilhelm som föddes i kyrkbyn i Pieksämäki landsförsamling i södra Savolax den 3 februari 1793, döpt därstädes två dagar därefter. Föräldrar var korpralen Johan Gråsten och Brita Jägerholm. (Genealogiska samfundet i Finland, Historieböcker, Pieksämäki landsförsamling, döpta 1793.) I alla fall så gifte han sig med jungfru Maria Helena Spetz (namnformen Spitz förekommer också) den 19 oktober 1817 i Göteborg (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings lysnings- och vigselböcker 1693-1894, sidan 161.) och fick åtminstone en son vid namn Carl Johan, född den 24 juni 1819 (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings födelse- och dopböcker 1693-1894, sidan 114.)

17) Grön, Johan, född i Finland, ålder 32 år och några månader, längd 5 fot, 6 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 1 _ år, sammanlagd tjänstetid lite mer än 7 år) nummer 58 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 58 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Den 14 juli 1838 beviljades den siste vid det forna 8: e belägringskompaniet (verkar ha bytt namn under tidens gång) kvarstående finske artilleristen, Johan Grön, avsked med underhåll och med annotation om god och trogen tjänst. (Lundh 1954, sid 90.) Johannes Grön förblev ogift och dog såsom f. d. artillerist i Göteborgs garnisonsförsamling i mars 1864, begravningsdag den 26 mars 1864. Han blev 76 år gammal. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 138.)

18) Gustafsson, Gustaf, född i Finland, ålder 31 år, längd 5 fot, 6 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 9 år, har avtjänat 8 år, 7 månader, sammanlagd tjänstetid 8 år, 7 månader) nummer 5 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

19) Hellström, Henric, född i Åbo, ålder 29 år och 4 månader, längd 5 fot 9 tum, gift, artillerist (kontraktstid 9 år, har avtjänat 8 år, 4 månader, sammanlagd tjänstetid 8 år, 4 månader) nummer 10 i första fältkompaniet. (GLA, GMR 1820: 1 (7).) Han blev ersatt i maj 1824, vidare öden okända. (GLA, GMR 1824 (mikrokortsnummer har uppsatsförfattaren glömt att anteckna).) Hans hustru var pigan Christina Larsdotter Hollberg och vigseln förrättades den 3 november 1816 i Göteborgs garnisonsförsamling (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings lysnings- och vigselböcker 1693-1894, sidan 189.)

20) Hjort, Hindric, född i Finland, ålder 39 år och några månader, längd 5 fot, 10 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 5 år, 5 månader, sammanlagd tjänstetid är osäkert, eventuellt 5 år, 5 månader) nummer 37 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 37 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Vid generalmönstringen 1835 beviljades artilleristen Hjort avsked med underhåll. (Lundh 1954, sid 90.)

Artilleristallet i Göteborg, kanonerna drogs av hästar.

21) Holmsten, Gustaf, född i Helsingfors, ålder 36 år och några månader, längd 5 fot 7 tum, ogift (kontraktstid 12 år, har avtjänat 10 år, 5 månader, sammanlagd tjänstetid 10 år, 5 månader) nummer 42 i fjärde belägringskompaniet, kommenderad på Nya Älvsborgs fästning i Göteborg under föregående generalmönstringsannotation, en bock ditsatt för närvarande, snickare. (GLA, GMR 1820: 5 (7).)

22) Ingberg, Anders, född i Finland, ålder 33 år och några månader, längd 5 fot, 7 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 4 månader, sammanlagd tjänstetid, eventuellt 14 år, 4 månader) nummer 42 i åttonde belägringskompaniet, var sjuk i lungsot vid mönstringen den 3 juni 1820. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

23) Karp, Gustaf, född i Finland, ålder 37 år och 8 månader, längd 5 fot, 8 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 9 år, har avtjänat 8 år, 4 månader, sammanlagd tjänstetid 10 år, 4 månader) nummer 47 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 47 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

24) Kask, Johan, född i Finland, ålder 30 år och fem månader, längd 5 fot, 9 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 4 år, 11 månader, sammanlagd tjänstetid 9 år, 9 månader) nummer 39 i sjunde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

25) Knall, Hindric, född i Torneå, ålder 28 år och fem månader, längd 5 fot, 9 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 7 år, 9 månader, sammanlagd tjänstetid 7 år, 9 månader) nummer 28 i sjunde belägringskompaniet, skomakare. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Nummer 28 i sjunde belägringskompaniet, ersattes av Anders Pehrsson Doft, född i Älvsborgs län. Hindric Knall erhöll regementschefens avsked den 1 oktober 1820, "för att såsom rysk undersåte avgå till Finland". (GLA, GMR 1821: 6 (8).)

26) Koff, Matts, född i Finland, ålder 31 år och sju månader, längd 5 fot, 5 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 8 år, 1 månad, sammanlagd tjänstetid 8 år, 1 månad) nummer 48 i sjunde belägringskompaniet, smed. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Nummer 48 i sjunde belägringskompaniet, ersattes av Nils Kask, född i Karlstads län. Matts Koff erhöll regementschefens avsked den 1 oktober 1820, "för att såsom rysk undersåte avgå till Finland". (GLA, GMR 1821: 6 (8).)

27) Korell, Michael, född i Finland, ålder 33 år, längd 5 fot, 9 _ tum, gift, artillerist (kontraktstid 9 år, har avtjänat 5 år, 6 månader, sammanlagd tjänstetid 5 år, 6 månader), nummer 10 i åttonde belägringskompaniet, skräddare. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

28) Korrt, Johan, född i Torneå, ålder 42 år och sju månader, längd 5 fot, 8 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 5 år, 1 månad, sammanlagd tjänstetid 5 år, 1 månad) nummer 45 i sjunde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

29) Kortman, Michael, född i Finland, ålder 36 år och några månader, längd 5 fot, 6 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 5 månader, sammanlagd tjänstetid lite mer än 22 år) nummer 52 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Artilleristen Michael Kortman erhöll avsked efter uttjänt kapitulation den 7 juli 1823. Numret 52 ersattes samma dag med Johan Lillja, född i Småland. (GLA, GMR 1824: 6 (7).)

30) Last, Lars, född i Finland, ålder 37 år och några månader, längd 5 fot, 8 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 5 månader, sammanlagd tjänstetid 6-7 år) nummer 8 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 8 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Vid generalmönstringen 1835 beviljades artilleristen Last avsked med underhåll. (Lundh 1954, sid 90.) Han dog såsom f d artillerist den 12 september 1845 i åldern 62 år, 1 månad och 28 dagar och blev begravd i Göteborgs garnisonsförsamling. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 234.)

31) Lax, Nils, född i Finland, ålder 37 år och några månader, längd 5 fot, 7 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 1 _ år, sammanlagd tjänstetid 13 _ år) nummer 13 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 13 såsom artillerist. Man kan dock undra hur det var med hans hälsa, då det om honom såsom hos en annan Finlandsfödd är noterat "Lam i vänstra sidan". (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

32) Lindquist, Matts, född i Finland, ålder 35 år, längd 5 fot, 6 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 2 månader, sammanlagd tjänstetid 9 år) nummer 27 i åttonde belägringskompaniet, skräddare. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 27 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Vid generalmönstringen 1835 antecknas artilleristen Mathias Lindqvist som avliden, 51 år gammal. (Lundh 1954, sid 90.)

33) Lindroos, Isac, född i Finland, ålder 33 år, längd 5 fot, 9 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 5 år, 4 månader, sammanlagd tjänstetid lite mer än 14 år) nummer 45 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 45 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

34) Malm, Mattias, född i Helsingfors, ålder 27 år, längd 5 fot och cirka 10 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 5 år, 10 månader, sammanlagd tjänstetid 5 år, 10 månader) nummer 12 i tredje fältkompaniet. (GLA, GMR 1820: 2 (7).) Han är värvad under 1826 års mönstring, fortfarande ogift, men nu är han 6 fot, 1 tum lång. (GLA, GMR 1826: 2 (8).)

Borgerskapets kasern i Göteborg, här bodde alla artillerister

i staden under 1800-talet. Numera riven, såsom de flesta andra

av garnisonsbyggnaderna, regementet flyttade till Kviberg år 1895.

35) Nord, Gustaf, född i Finland, ålder 29 år och några månader, längd 5 fot, 7 _ tum, gift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 7 månader, sammanlagd tjänstetid lite mer än 9 år) nummer 53 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Artilleristen, nummer 53, Gustaf Nord befordrad av bataljonschefen till konstapel i vakanta nummer 51 i samma kompani den 30 april 1824 och ersattes samma dag av Carl Petter Westergren, född i Borås. (GLA, GMR 1824: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 51 såsom konstapel. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Vid generalmönstringen 1835 beviljades artilleristen Nord avsked med underhåll. (Lundh 1954, sid 90.) Han dog den 1 oktober 1850 i åldern 60 år, då hans hustru Anna Maria dog den 1 maj 1835 i åldern 35 år var han redan f d konstapel. Paret blev begravt i Göteborgs garnisonsförsamling. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 297.)

36) Orre, Johan, född i Torneå, ålder 24 år, längd 5 fot, 6_ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 8 år, 1 månad, sammanlagd tjänstetid 8 år, 1 månad) nummer 54 i sjunde belägringskompaniet, var under föregående mönstring sjuk på sjukhuset, bockad under närvarande. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

37) Plit, Eric, född i Finland, ålder 34 år och några månader, längd 5 fot, 7 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 1 år, sammanlagd tjänstetid 14 år, 4 månader) nummer 9 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

38) Raak, Eric, född i Finland, ålder 44 år och 1 månad, längd 6 fot _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 12 år, har avtjänat 9 år, 3 månader, sammanlagd tjänstetid 19 år, 11 månader) nummer 44 i sjunde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

39) Sahl, Hindric, född i Torneå, ålder 33 år och 11 månader, längd 5 fot, 5_ tum, ogift (?), artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 5 år, sammanlagd tjänstetid 5 år) nummer 53 i sjunde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

40) Stål (Ståhl), Abraham, född i Finland, ålder 30 år, längd 5 fot, 9 _ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 8 månader, sammanlagd tjänstetid?) nummer 49 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 49 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Vid detta skedde bör han varit gift med Catharina Håkansdotter, som han fick tre barn med i Göteborgs garnisonsförsamling:

a) Maria Catharina, född den 27 januari 1823.

b) Johan Jakob, född den 5 april 1825.

c) Abraham, född den 18 september 1828. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings födelse- och dopböcker 1693-1894, sidan 307.)

Vid generalmönstringen 1835 beviljades artilleristen Ståhl avsked med underhåll. (Lundh 1954, sid 90.) Troligtvis är det samme artillerist som dör med beteckningen arbetskarl (han hade fått avsked ifrån det militära) den 17 mars 1838 i Göteborgs garnisonsförsamling i åldern 46 år och 7 månader. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 389.)

41) Stöör, Adam Anton, född i Finland, ålder 22 år och 5 månader, längd 5 fot 11 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 6 år, har avtjänat 1 _ år, sammanlagd tjänstetid 8 år, 4 månader), nummer 46. (GLA, GMR 1820: 1 (7).)

42) Swed, Johan, född i Finland, ålder 45 år och några månader, längd 5 fot, 8 tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 1 månad, sammanlagd tjänstetid 28 år), nummer 16 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 16 såsom artillerist. (GLA, GMR 1826: 6 (8).)

43) Tjeder (Tjäder), Carl, född i Finland, ålder 29, längd 5 fot, 9 _ tum, ogift, konstapel (kontraktstid 6 år, har avtjänat 1 år, sammanlagd tjänstetid 14 år och några månader) nummer 31 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han hade nummer 31 såsom konstapel. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Sensommaren 1836, så kom före detta konstapeln (f.d. andra konstapel, fjärde depart.) Carl Tjäder (född i Finland den 17 augusti 1789) från Karlsborg — en fästningsstad som Kungliga Göta Artilleriregemente delvis var stationerade i - i Västergötland till Göteborgs garnisonsförsamling. Han var ledig för äktenskap och ansågs vara en frejd, ärlig och stillsam person. (GLA, Göteborgs garnisonsförsamling, in- och utflyttningslängder 1826-1850: 5 (5).) Samma sommar 1836 beviljades artilleristen Carl Tjäder avsked efter uttjänt kapitulation. (Lundh 1954, sid 90.)

Han dog som f d konstapel den 20 september 1839 i åldern 50 år, 1 månad och 3 dagar och blev begravd i Göteborgs garnisonsförsamling. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 416.)

44) Täck, Carl, född i Finland, ålder 26 år och några månader, längd saknas, ogift, trumslagare (kontraktstid 3 år, har avtjänat 2 _ år) (nummer saknas) i åttonde belägringskompaniet, har medalj för tapperhet i fält. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) Den 8 juli 1826 deltog han i mönstringen på Varbergs fästning, där hans dåvarande kompani — andra belägringskompaniet av samma regemente - var stationerad, han var fortfarande trumslagare och hade hunnit gifta sig. (GLA, GMR 1826: 6 (8).) Sensommaren 1836 kom Carl Täck (född i Finland den 28 september 1790) från Karlsborg — en fästningsstad som Kungliga Göta Artilleriregemente delvis var stationerade i — i Västergötland till Göteborgs garnisonsförsamling, han omnämndes som före detta trumpetaren, men bör vara trumslagaren. Han ansågs vara en välfrejd och ärlig person, var gift med Anna Catharina, född i Kvistrum, nära Munkedal i Bohuslän, den 22 februari 1804. Förutom henne inskrevs med honom de tre barnen:

Ulrica Carolina, född den 10 februari 1824 i Varberg.

Carl Vilhelm, född den 6 augusti 1827 i Varberg.

Maria Elisabeth, född den 11 maj 1834 i Karlsborg. (GLA, Göteborgs garnisonsförsamling, in- och utflyttningslängder 1826-1850: 5 (5).)

Före detta trumslagaren Carl Täck överflyttades 1837 till ett nytt batteri och beviljades senare avsked med underhåll. (Lundh 1954, sid 90.) Han dog 57 år gammal den 17 januari 1848 och blev begravd i Göteborgs garnisonsförsamling. Därmed föddes han omkring år 1791. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 422.)

Tyghuset från 1600-talet i Göteborg användes av garnisonen till kyrka

under första hälften av 1800-talet. Denna bild från samma tid visar hur

artilleristerna exercerar utanför med sina kanoner.

45) Wass, Theodor, född i Finland, ålder 40 år, längd 5 fot och 7_ tum, ogift, artillerist (kontraktstid 3 år, har avtjänat 11 månader, sammanlagd tjänstetid omkring 17-19 år) nummer 7 i åttonde belägringskompaniet, har medalj för tapperhet i fält. (GLA, GMR 1820: 6 (7).)

46) Wilhelmsson, Carl Wilhelm, född på fästningen Sveaborg utanför Helsingfors, ålder 23 år och 9 månader, längd 5 fot, 8 tum, ogift, konstapel (kontraktstid 6 år, har avtjänat 3 år och 4 månader, sammanlagd tjänstetid 13 år, 9 månader) nummer 21 i sjätte fältkompaniet. (GLA, GMR 1820: 3 (7).) Han är värvad såsom konstapel med samma nummer under 1826 års mönstring och fortfarande ogift. (GLA, GMR 1826: 2 (8).) Han dog såsom konstapel den 3 oktober 1828 och blev begravd i Göteborgs garnisonsförsamling, blev 31 år, 9 månader och 4 dagar gammal och därmed född i slutet av januari månad 1797. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings död- och begravningsböcker 1693-1894, sidan 446.)

47) Wäckman (stavas även Weckman vid senare generalmönstringar), Johan, född i Finland, ålder 35 år och några månader, längd 5 fot, 10 tum, gift, konstapel (kontraktstid 3 år, har avtjänat 6 månader, sammanlagd tjänstetid 21 år) nummer 51 i åttonde belägringskompaniet. (GLA, GMR 1820: 6 (7).) "Constapel Johan Weckman, med döden avliden den 12te juli 1823", och ersattes med ovanstående Finlandsfödde Gustaf Nord. (GLA, GMR 1824: 6 (7).) Fyra och ett halvt år tidigare hade konstapel Johan Jakob Wäckman gift sig med änkan Catarina Sofia Hagberg, vigseldatum i Göteborgs garnisonsförsamling var den 24 januari 1819. (GLA, Register till Göteborgs garnisonsförsamlings lysnings- och vigselböcker 1693-1894, sidan 169 och 503.)

Flest Finlandsfödda överfördes till 8: e belägringskompaniet i Göteborg och där ställdes under befäl av kapten C. M. von Fieandt. Enligt generalmönstringsrullan av den 18 juni 1816 räknade kompaniet, som inalles bestod av 60 man, 37 finnar. Deras medelålder var 30 år. Många av dem hade cirka tio tjänsteår bakom sig. De hade deltagit i ett flertal kampanjer. Innan 1821 års generalmönstring ägde rum, hade 7 finnar efter uttjänt kontraktstid lämnat regementet och tagit civil anställning. De tillhörde de yngsta. I oktober 1820 avskedades vidare två finnar med stöd av ett kungligt brev av den 2 augusti samma år av det skälet att de ansågs vara ryska medborgare. År 1824 kvarstod 19 finnar i rullorna, då med en medelålder av 39 år. Antalet finnar minskades därefter vid varje mönstringstillfälle. En del avled "på grund av ålder". Några erhöll avsked med underhåll. Av dessa hade en mistat armen vid en salut, vilken avsköts då det så kallade Aschebergska monumentet avtäcktes den 29 augusti 1828. Ännu 1835 kvarstod åtta finnar i rullorna, då med en medelålder av 47 år. Den 14 juli 1838 beviljades den siste vid 8: e belägringskompaniet kvarstående finske artilleristen, Johan Grön, avsked med underhåll och med annotation om god och trogen tjänst. Därmed försvann den sista resten av det forna finska artilleriregementet ur Kungliga Göta Artilleriregementes rullor. (Lundh 1954, sid 90.)

Det finskspråkiga manskapet hade varit ett främmande inslag i regementet och i staden. I en skrivelse från regementspastorn till slottspredikanten i Varberg framhålles, att dessa finnar ej förstod svenska språket och hade kommit till Göteborg utan prästbetyg, varför han ej kunde yttra sig om deras kristendom eller ledighet till äktenskap. (Modigh 1962, sid 19.) Som regementschef för Kungliga Göta artilleriregemente under åren 1817-1834 var Gillis Edenhielm särskilt angelägen om upprätthållandet av en god krigstukt och disciplin. Samtidigt var han mån om att försvara truppen mot oberättigade anklagelser. Något jag kan tänka mig i språkförbistringssammanhang kan ha drabbat det finska manskapet. Edenhielm blev sedermera landshövding i Göteborgs och Bohus län. (Modigh, sid 41.)

Man har uppskattat att en tredjedel av de finländska militärerna valde att bli kvar i Sverige efter riksdelningen genom freden i Fredrikshamn den 17 september 1809. Om vi ser till officerarna som vi har mer exakt uppgifter om, så stannade sammanlagt 117 finländska arméofficerare kvar i moderlandet Sverige, av Savolax brigad nästan hälften (34 av 72). Att savolaxarna så mangrant stannade i Sverige kan ha berott på att befälhavaren för brigaden general Jägerhorn beslöt sig för att stanna kvar i Sverige.

De kvarblivna var framför allt yngre män, som befordrats i kriget, för vilka de ryska pensionsvillkoren som utgick från den militära grad, som den vederbörande hade haft före Finska kriget och andra mindre fördelaktiga villkor såsom minst åtta års tjänstgöring i finska trupper krävdes för en fullständig naturalisation, inte tedde sig lockande. (Tarkiainen 1993, sid 18.)

Från Torneå med omnejd, som ursprungligen var en del av det gamla Västerbotten, kom många

av Göteborgs finländska artillerister, dit flyttade även två stycken år 1821 enligt kyrkböckerna.

Genom att använda mig av Genealogiska samfundet i Finlands Historieböcker (http://www.genealogia.fi/historia/indexr.htm), som är ett projekt där alla finländska kyrkböcker ska införas och vara tillgängliga sockenvis via Internet. (I dags datum har man mestadels infört döpta, begravda och vigda, medan in- och utflyttade är sparsamt inregistrerade, kanske bara fem procent av socknarna berörs ännu av dessa registreringar och är inte heller kompletta.), har jag kunnat hitta elva återflyttare som har varit aktiva som militärer i Sverige. Två kom med säkerhet från Göteborg, dessa har nummer sex och åtta i nedanstående lista. Kristianstad som omnämns ofta var centrum för Kungliga Wendes Artilleriregemente:

1) Nedertorneå socken — den 30 december 1818, inskrevs "afsked. artiller. led. Gabr. Blom" från "Christianstad" med "Utskr. datum 19.10.1816". Han var "f. i Wasa län, vistat på Haaparanda", men bosatte sig nu i byn Nedertorneå.

2) Nedertorneå socken — den 27 juni 1819, inskrevs "afsk. artiller. led. Carl Färm" från "Christianstad" med "Utskr. datum 27.6.1818". Han var "f. 1788" och bosatte sig i byn Nedertorneå.

3) Nedertorneå socken — den 10 oktober 1819, inskrevs "drg. enkl. led. förra finska sold. Jöran Backman" från "Ned.Calix". Han var "f. i Lapo (Lappo socken i Vasa län) Sn" och bosatte sig i byn Nedertorneå. Därtill finns en originalanteckning "Sv.B.p.499", som nog hänvisar till en sida.

Vichtis socken — den 30 augusti 1820, inskrevs "F.d artill. Johan Tall" från Sverige. Han bosatte sig i byn Härkälä.

4) Pyhäranta socken — den 14 oktober 1820, inskrevs "F.d sold. Efraim Engström" från Sverige. Han kom "utan Prästebevis".

5) Halikko socken — den 20 oktober 1820, inskrevs "f.d: Artil: Abraham Glad" från "Christianstad". Han bosatte sig i byn Kaningola.

6) Nedertorneå socken — den 10 januari 1821, inskrevs "f.d.artiller. led. Salom. Rask" från Raumo i Satakunda. Han var född 1785 och hade före ankomsten till Finland varit värvad i Göteborg, för en originalanteckning berättar att han var "infl. m. bet. fr. Göteborg, K.B.p.1135." Han bosatte sig i byn Nedertornå.

7) Halikko socken — den 15 januari 1821, inskrevs "f.d. Lifgard Gust: Fr: Berg" från Stockholm. Han bosatte sig i byn Wuohisari.

8) Nedertorneå socken — den 19 augusti 1821, inskrevs "f.d.artiller. Henr. Sarl" från "G.borg" med "Utskr. datum 14.4." (bör vara den 14 april 1821). Han var född i Torneå den 18 oktober 1786 och bosatte sig i byn Nedertornå vid ankomsten till Finland sensommaren 1821.

9) Heinola stadsförsamling — den 16 november 1821, inskrevs "Sold. Georg Rask Från Stockholm". Han kom "Till Heinola stad" tillsammans med "h. Maria Christ. Boman, barn: Georg W., Maxim. Alex. Greg. o. Doroth. Sofia", flyttningsdagar "23/5 1820, 16/11".

10) Lappi socken — den 19 maj 1830, inskrevs "Afskedade artilleristen Isaac Alen", född 27 januari 1790, från Sverige. Han var "ärlig & bunderlös".

11) Pyhäranta socken — den 18 juni 1831, inskrevs "affecdade antilleris Isaac Pard" från "Christianstad", som bosatte sig i byn Ihode. Han var född "15/5 1791" och hade "Svag Christiendoms kunska(p)".

Våren 2004 är det ännu svårt att följa de finländska återflyttarnas resa till hemlandet i öster. Kanske om fem till tio år är möjligt att söka dem där borta i grannlandet, men i dags datum skulle det kräva en genomläsning av samtliga kyrkböcker som berör stora delar av den första hälften av 1800-talet. Utflyttningsböckerna för Göteborgs samtliga församlingar är dåligt förda, så endast med tur kan man hitta enstaka ströfynd.

sydaby.eget.net