Framsida
Grön, Hjort, Last, Nord,
Ståhl, Tjäder & Täck…

Sammanfattning

Syfte

Frågeställning

Forskningsläge

Metod

Finländska militärer väljer att stanna kvar i Sverige efter freden år 1809

Simon Lundwall - finsk präst i svensk tjänst

Finländarnas ankomst till Göteborg, tiden före 1820 års generalmönstring

Finländska artillerister i Göteborg, enligt general-mönsterrullan för år 1820 och deras vidare öden

Slutsatser

Käll- och litteraturredovisning

Grön, Hjort, Last, Nord,

Ståhl, Tjäder & Täck…

Två artillerister ur KUNGLIGA GÖTA ARTILLERIREGEMENTE på bron över hamnkanalen i Göteborgs centrum, under första hälften av 1800-talet.

EN STUDIE AV FINSKA ARTILLERISTER

I GÖTEBORG MED OMNEJD KRING ÅR 1820

Sammanfattning

Intresset för finsk invandringshistoria växer i Sverige. Mitt eget har ursprung sedan 1990-talets första hälft då jag började undersöka finnarnas liv i Götaland före den stora invandringen som skedde efter andra världskriget. Till dags datum har jag mest forskat i Östergötlands finska historia. Nu har jag börjat inrikta mig på de finländare som verksamma i Västsverige, främst i Göteborg och landskapet Västergötland, men även i Halland och Bohuslän tiden efter 1600-talets mitt då dessa landskap blev svenska. Frågan är om dessa nya västsvenskar födda i Finland kom att på liknande sätt som svedjefinnarna i mellansvenska skogslandskapen att lämna spår efter sig? Här presenteras en studie av stort antal finska artillerister (manskapet och inte officerare), som bosatte sig i Göteborg med omnejd under första hälften av 1800-talet, orsaker till inflyttning, deras liv i det militära och civila, och eventuella problem som mötte dem såsom yrkesgrupp.

Göteborg 2004-05-07
Harri Blomberg

sydaby.eget.net
Utgivare Staffan Storteir