Fransgården text bilder klicka på ritningen!
1 stugan SW karhyllan spisen 2 NW kammaren 3 NE kammaren 4 farstukammare
5 farstu 9 förstukvist 6 framstuga E W 7 Lappjärdskammaren SE SW 8 Tjöckkammaren