Innehåll

- Fennias rigghaveri vid Kap Horn 1927 -

Man satte genast i gång med att kapa allt som höll den kvar, och medan man höll på med det kom krysstoppen ned; klockan var då halv åtta. Den ramlade åter akteröver och blev hängande på akterkant av undermasten, men slog i fallet ett hål i halvdäck strax ovanför segelkojen. Då förriggen nu också slackade upp och det var fara för att också den skulle förloras, vidtog man genast åtgärder för att svikta den med grova manillagölingar, som lades kring barduserna tvärs över fartyget och därpå styvhalades. Detta räddade antagligen riggen, som ju ytterligare säkrades genom att det sprungna förstaget reparerades med taljerep av stålwire.

Kryss eller sk. beginmasten havererat Kryssriggen havererat

Kryss eller sk. beginmasten  -   Kryssriggen sedd babords försida

Alla brassar till förriggen, som stortoppen tagit med sig, fick man nu också förnya; likaså fick förröjelrån, som slitits loss och knäckts itu, surras till bardunerna för att vara ur vägen. Man observerade att till och med mesanmastens kaltopp blivit knäckt och gått överbord, tydligen då krysstoppen kom ned. Man fick dessutom pytsa ut en massa vatten ur segelkojen, dit det sökt sig genom hålet i halvdäck. I rummet fanns lyckligtvis intet vatten.

Fennias haveriplats * befanns vara Lat 57* 13,6 S ; Long 74* 06.0 V. 251* till Kap Horn på 239 sjömils avstånd.

Kap Horn befinner sig.......................... Lat 55* 57.0 S ; Long 67* 15.0 V.

Fennia hade då c. 240 sjömil kvar, för att hon skulle varit tvärs syd om Kap Horn.

Fennias förrigg

Med förriggen till Port Stanley på Falklandsöarna

I avtagande vindar, först västliga, senare nordvästliga bar det av nordostvart. Man ansatte vad som fanns kvar i riggarna, slog under ett nytt förmärssegel och efter ett par dagars arbete kunde man föra också begin i kryssriggen. Med fock, under och överför-märssegel, begin, mesan och ett par förstagsegel kunde FENNIA trava på med fyra till fem knop i gynnsam vind.

Söndagen den 8 maj i lätta västvindar blev haveristen uppmärksammad av fyra norska valfångare, som styrde ned mot henne. En av dessa C.H.R. NIELSEN från Larvik, vidtalades att rapportera FENNIA, vilket man ombord i valaren också lovade att göra.