Innehåll

- Kaphorn-väder: Orkanartade snö- och hagelbyar. Fennias master bryts -

Man hade tur med vädret och stack igenom Le Maire den 25 april. Segel minskades därpå efterhand utan att vinden ökade. Den 26 tilltog vinden sakta, men ej mer än till 4-5-6-5 beaufort. FENNIA låg då för bara fock och övre och undre märssegel samt stängstagsegel. Den 28 och 29 april var vinden hårdare, ända upp till 7 a' 8 beaufort, mest från nordväst. Den 29:de observerades att förliga kryssmärsbardunen om babord sprungit ovanpå 3:dje bändseln, varför en kätting sattes upp på bardunen och därpå ansattes med en vantskruv. Senare på dagen sprang schacklet uppe i riggen på motsvarande bardun om styrbord. Detta byttes ut mot ett nytt.

Ett par stillsammare dygn följdes igen av hårt väder den 2 maj. Väst å västsydväst, 6-7-8 beaufort, med snöbyar. Strax efter åtta på kvällen blåste inre klyvaren lös från staget. Samtidigt "lossnade klapplöparen till bb förbrassar", Övre märsrån firades genast, man höll undan vinden, ordnade upp brassarna och schacklade ifrån inre klyvaren. Klockan tio på kvällen sprang babords fockbrass. En göling riggades upp och man skar i ny brasswire.

Haveridagen

Den 3 maj, en tisdag, randades med verkligt Kaphorn -väder. Vinden blåste mestadels från västsydväst. Strax efter midnatt ökade den från 7 a' 8 beaufort till 9-10. På morgonen rådde full storm med orkanartade snö- och hagelbyar. Klockan ett på dagen, efter ett par våldsamma byar skulle övre stormärsseglet bärgas, varför frivakten purrades ut. Medan man höll på med märsseglet sprang storstängstaget. Också övre förmärsseglet firades nu för bärgning, men blåste sönder innan man fick det fastgjort. Fallet till krysstäng sprang också, så seglet blåste delvis sönder förrän man lyckades bärga det. Värre var att man upptäckte att också babordsparten av det dubbla fockstaget var sprängd.

Under hela den här tiden styrde man undan vinden, som vid femtiden, då man äntligen hade de bärgade seglen fastgjorda, blåste från väst med styrka 7-8 beaufort. Strax därpå började riggen komma ned. Det första som hände var att stortoppen vek sig och blev hängande om styrbord på utsidan.

För och störriggen havererat Mesanriggen havererat

 -  För och störriggen, främst stormasten som gått av 2 m ovan om märsen, bakom den förmasten som blivit stående med focken och nedre märseglet i fullt drag. Övre märsseglen är fastsurrade i råna

 -  Mesanriggen, främst stormasten som gått av vid märsen men som inte syns på bilden, bakom den syns kryssmasten som gått av ovanom märsen och är nedrasad liggande på däck. Vid förmasten barduner syns de tvärgående manillasurrningarna med vars hjälp man fick bardunerna fasthållna och förhindrade att förmasten skulle ha gått av