Innehåll

- Linjedopet då Fennia skär linjen den 21 mars 1927 -

 

Apprentices - (elever) Solbad vid linjen

Apprentices - (elever) F.v. P.E. Svahn, A.H. Sainio, V. Mendelin, E. Niemi Karjalainen E. Jansson, P. Turja, Elis Molander t.h  -  Solbad vid linjen F.v.stående: A.H. Sainio, H. Bergström, A. E. Niemi, E. Åström, J. Holmström, Laakso, V. Mendelin. Nere f.v. R. Nyman, liggande Elis Molander, med pipa i munnen Erkki Johansson, liggande Torkel Knuutti, bakom sittande Sirviö, liggande Å. Danska, sittande S. Leppåvirta, t.h. sittande A.O. Aalto.

 

Den 21 mars 1927 skars linjen och då fick Elis, som en av, totalt nästan halva 41 manna besättningens, första gångens seglarna, linjedopet, genom hvilket:

Wi Neptun, Enväldige Härskare över de sju haven, Sultan över Svarta & Röda Haven, Greve av Nordsjön & Östersjön, göra i nåder veterligt: alldenstund sjöfararen Elis Molander Skurit Linjen och därvid i Wår Höga Närvaro undfått Dopet, och enär han tömt Den Bittra Kalken och f.ö. handhafts efter alla konstens regler, och därefter i Wåra Rullor införts, har han härefter rätt att fritt segla och vistas å Wåra Domäner. vilket Wi med denna handling, till bevis utfärda och med Eget namn och Wårt Höga Sigill, här med nåder bekräfta.

Givet å det goda skeppet "Fennia" d. 21 mars 1927 Neptun E.U.

Linjedopsförättningen Linjedopsförättningen Linjedopsförättningen

Linjedopsförättningen

F.v. E. Niemi, V, Mendelin, E.Urho, l. Laurila, G. Ginman, A.H. Sainio, H. Pihlgren, sittande P.E. Svahn, K.L. Ceder  -  Neptun med fru Segelmakaren E. Urho  -  Dopgivarna: H. Pihlgren, o. K. Ginman, Selin, E. Niemi och M.L. Ceder

 

Vid sidan av arbetet i rigg och på däck gavs undervisning i svenska, engelska, geografi, sjömannaskap, navigation, signalering och bl.a. skeppsbyggnadslära. På frivakten kunde man lämpligen studera Skolskeppsrederiets upplyftande ord på baksidan av kontraktet.

"Apperentices uppmanas att så ofta tid och tillfälle gives begagna sig af friska bad, gymnastik och lekar, sång etc., ' Mens sana in corpore sano', ty så länge kroppen hålles ren, frisk och sund samt lynnet glatt och hurtigt, skall även själen, människans högsta gudagåva uppehållas i det höga värde, som vår skapare nedlagt där."

Dricksvattnet var ransonerat, och utdelades via en låsförsedd pump. Åt befälet utdelades 3-4 ämbar, köket fick 6-8 ämbar, och manskapet 34 man 3-4 ämbar dricksvatten per dag. Regnvattnet anvädes som tvättvatten.