Innehåll

- Skolskeppet Fennia på Nordtlanten. Arbete och fritid -

 

Pendning av beginseglen Segelskiftning till passadsegel Båsen Holmberg

Helmer Bergström i riggen, pendning av beginseglen  -  Segelskiftning till passadsegel på gång  -  Båsen Holmberg granskar seglen. För övrigt var han även skräddaren ombord

Storseglets styrbords halshörn Efter trimmning av kollasten Solnedgång i passaden

Storseglets styrbords halshörn, delvis uppgiggat  -  Efter trimmning av kollasten: uppifrån v. Rabbe Vrede, Eino Hietanen, Armas Aalto, Kasperi Lindroth, Kurt Ginman, Urho Leinonen, Sigurd Auer-Colliander. Framrad. fr.v. Bror Bergqvist, Erik Grönfors, Torolf Sund, Olavi Saarenheimo, Yrjö Nieminen  -  Solnedgång i passaden

 

 

Långfärdens musikkår Dans på Atlanden

Långfärdens musikkår T.v. bakstående: Laakso, J.Holmström, H. Pihlgren, m.fiolen H.Blomqvist, K. Ginman framme fr.v. O. Karjalainen, S. Leppävirta, E. Grönroos, Colliander med ding.dongen, Eriksson med munspel, P.E. Svahn med dragspel, T. Sund med dragspel och A. Ström stående med något skrammelverk  -  Dans på Atlanden Fr.v. Sirviö-Laakso, Mendelin-Sainio, Leppävirta-Karjalainen, på lastluckan P.E. Svahn, vid grammofonen Elis Molander, och med dragspel Erik Jansson