Innehåll

- Fennia avseglar 8.2 1927 från Cardiff med en kollast för Valparaiso i Chile -

För att bli antagen som apprentice, skulle man underteckna ett kontrakt, med Skolskeppsrederiet, som var FÅA:s dotterbolag, där man lovade att stanna ombord i minst 3 år utan rätt att i något fall avmönstra i utomeuropeisk hamn, och för en blygsam summa av 6.000 mk gavs pojkarna här en chans att arbeta och lära sig sjömanslivet från den hårda sidan - för att förstå vad det kostade föräldrarna att sända sina barn till sjöss, kan man jämföra "terminsavgiften" med priset på en cigarrettask - Klubb 7 kostade då 2 mk. Det gällde bara att betala för chansen att få bli sjöman, man skulle dessutom ha med sig egen bäddutrustning, paraduniform och arbetskläder.

Om eleverna emellertid uppförde sig bra och klarade jobbet, fick de under andra året lättmatroslön och under tredje året matroshyra.

S/V FENNIAS sista journal finnes bevarad på Sjöhistoriska Museet vid Åbo Akademi. Här får man en god bild över det som hände för sextio år sedan.

Fennias besättning

Sv Fennias besättning år 1927 vid resa från Cardiff till Valparaiso

Två översta f.v Sund o. Å. Dansk

Bakersta raden f.v. 1)Stuerten?, 2)Sigurd Auer-Coliander, 3)Armas.O. Aalto, 4)S.Åström, 5)Bror Bergqvist,

6)prentice som rymde i Cardiff, 7)Eino Hietanen, 8)Helmer Bergström.

Mittersta raden f.v.1)R. Nyman (Reims), 2)Ceder, 3)Eriksson, 4)Elis Molander, 5)Kasperi Lönnroth,

6)J. Holmström, 7)S. Leppävirta, 8)Urho Leinonen, 9)Olavi (Olli) Saarenheimo, 10) K. Ginman,

11)T. Koruntti, 12)Rabbe Vrede, 13)E. Johansson, 14)H. Pihlgren.

Främre raden f.v. 1)Sirviö, 2)II styrman C. Henriksson 3)I styrman Ole Linden m. hunden,

4)III styrman Curt Palen, 5) segelmakaren E. Urho, 6)A. Karjalainen.

I bilden saknas 12 man, som var med på resan bl.a. befälhavaren Ragnar Christersson.

Efter Elis första seglats från Delfzijl i Holland till Cardiff i England, togs i Cardiff ombord som last 3.831 ton kolbriketter, briketter som var pressade av kolkära, och 30 ton koks, således 3.861 ton last. Lasten skulle till Valparaiso för den Chilenska järnvägen.

Fennia under bogser Lotsen avlämnas

Den 08.02. hade hon all last inne. Man skiftade ur från kajen och förtöjde vid pirändan med fören mot land och aktern i en boj. Fyra man var rapporterade sjuka. Den 9:de började man göra sjöklart och skalkade luckorna med fyrdubbla presenningar. Några man avmönstrades och sändes hem, på permission. Sent på kvällen började man skifta och strax efter midnatt låg hon i "slussen". Avfäden från Cardiff skedde den 10.02.1927 kl 03.35 med hjälp av två bogserare och sjölots. Akterbåten kastade snart loss och sjölotsen lämnade skutan kl 12.15.

Seglen hissas efter det bogserbåten lämnats Långfärden begynner

Åtta man var sjukanmälda, bland dem förstestyrman O.Lindén. Vid 01-tiden på dagen kastade den andra bogseraren loss och segel sattes. Vinden var till en början OSO, senare sydlig. På kvällen anmälde sig tredje styrman Palen sjuk.

Följande dag, den 11 februari, var inte mindre än femton man sjuka och låg till kojs, bland dem förste och tredje styrmännen. Två dagar senare var dock hälsotillståndet bättre och styrmännen i åter i arbete.

 

Brassarna halas i Nordatlanten Relingen på babords aktre däck Focken och märsseglen hissade

Brassarna halas i Nordatlanten  -  Vattnet spolas mot relingen på babords aktra däck  -  Seglen sträcks, en stormig vind endast focken och nedre märsseglen i är hissade

Några kortvariga stormar fick man strax man kommit ut i Atlanten. Den 21 och 22 februari var det tidvis upp till 10 beauforts storm, först från sydväst, så från västnordväst. Ännu den 23-dje var vädret hårt, stundtals med stormbyar. Den 27:de var det andre styrman Henriksson, som fick "lägga upp" ett tag. Vilken sjuka som rasade ombord nämnes ingenstans i journalen.

Madeira siktades den 3 mars. Seglatsen fortsattes med nordostpassaden, som inte var särskilt stark. Den 4:de började nordostpassaden blåsa över skutan. Den 8:de skiftades samtliga råsegel.

Passaden var inte särskilt stark, 2-3 beaufort. Den 17, 18 och 19 mars låg Fennia i när nog fullständig stiltje. I lätta fläktar skar man Linjen den 21 mars.