Foto av Ina Roos

Rågskörd i Tjöck invid Kristinestad. Foto av Ina Roos

 

 

Tjöck folkdräkt