Bröllop i Tjöck

Från Tjöck-by - Tjökin kylästä. Foto av Ina Roos

 

 

Tjöck folkdräkt