Flicka från Tjöck

Flicka från Tjöck-by Tyttö Tjökin kylästä. Foto av Ina Roos

 

 

Tjöck folkdräkt