Maria Elvina Böling

Fotografiet föreställer Maria Elvina Böling från Tjöck (1879-04-10 - 1962-12-01).

"Flickan på kortet är min mormor Maria Elvina Böling (f 1879-04-10 - 1962-12-01). Enligt min numera avlidna mor fick jag reda på att min mormor var anställd hos Ina Roos. Troligen var hon anställd som piga eller hemhjälp (vet ej) och detta skulle vara någon gång i hennes ungdom. Hon gifte sig senare med min morfar Karl Viktor Bäckström och fick 14 barn. Alla barn är numera döda. Släkten blev stor och ättlingarna många."

Meddelat av Sten-Erik Stenlund 29 april 2004.

 

 

Tjöck folkdräkt