Karl-Axel Holmbergs undersökningar av Sidebydialekten


Karl-Axel Holmberg, Mål och bygd i Sideby, Almqvist & Wiksell International 1986, Stockholm, Sweden

eng. abstract  "Denna bok diskuterar i fyra kapitel några grundläggande frågor angående den svenska dialekten i Sideby socken i södra Österbotten i Finland. Dialekten som talas här är mycket ren. "...Mål och bygd i Sideby bokpärm

"Österbottens svenska folkmål är en vitt skiftande språkvärld. I denna bok riktas intresset mot landskapets sydligaste utpost, Sideby. Författaren behandlar några drag i det outtömliga ämne som redan målet i Sideby utgör: språkförhållandena, förhistorien, de dialektala källorna, uttalet. Greppet är delvis tvärvetenskapligt - så finns här bl.a. en omfattande utredning om befolkningen 1724-1837 - men författaren har sökt skriva enkelt och "avsofistikera" teoribildningen.

Boken vill fästa uppmärksamheten på Österbottens mäktiga språkliga tillgångar, med sitt exempel främja hembygdsintresset och dialekternas vård och bidra till att mer skrivs på dialekt. På ett vetenskapligt plan hoppas författaren kunna verka mot nordistikens isolering och metodiska omån."

Karl-Axel Holmberg, Siiboan berettar, Almqvist & Wiksell International 1990

"Denna bok är en fortsättning på författarens arbete Mål och bygd i Sideby, Almqvist & Wiksell International 1986. Den vill visa sidebymålet i bruk men också främja att de stora uttrycksmöjligheter österbottnisk dialekt äger inombords ymnigare kommer i bruk. Dialekten har symboliserats med vanliga bokstäver. Antalet berättare är 53, den äldsta född 1875, den yngsta 1980. Karl-Axel Holmberg är välkänd för österbottnisk publik."

Drängen Sjölv och tonkgåbbin. Hiskeliga saker utspelas på bondgården Kraka i Tavastland. Man kommer att tänka på Odysseus (Ingen) möte med cyclopen Polyfemos.
Tonkgåbbin
Saga från 1870-talet upptecknad av J.E.Wefvar.

Inspelning av Sidebydialekt

 

Tillbaka till region | Tillbaka till Sideby

sydaby.eget.net