sksk CERES Skonertskeppet (sksk) CERES byggdes på Kilens varv i Sideby 1872-1873, byggmästare var Josef Jansson.

Enligt mätebreven var längden 34,71 m, bredden 8,81 m, medan djupet i rummet var 4,24 m. Bruttodräktigheten var 813,5 m* (motsvarar 287,24 brt). Uppresandet av riggen vid Kilens varv hösten 1872 - våren 1873 övervakades av JOHAN FRIMAN (f. 10.2.1836 på Järsö Uppgård) från Lemland, Åland. Skeppet togs i seglation 1873, och Johan Friman blev dess befälhavare utan avbrott till 1894.

Johan Friman valde sjömansyrket, som så mången ålänning den tiden. Något slag av undervisning i skolan hade han säkert fått, men den skicklighet i navigation han sägs ha ägt, inhämtades troligen under åren på haven. Redan som 20-åring övertog han befälet på skeppet Konrad, åren 1868-1871 var han befälhavare på sk Trekanten, och 1872 på sksk Tre Bröder.

Ceres skonades från nämnvärda haverier, och seglade med gott ekonomiskt resultat. Korrespondentredare var ERIK PETTER ERIKSSON, (Granboda, Lemland), medan skepparen Johan Friman var största partredare (15/96).

Johan Friman fick kejserlig dispens att föra fartyget på hamnar utanför Östersjön. Ceres seglade ofta till hamnarna Hull, Grimsby, Calais och Caen.

År 1894, då 58 år gammal, lämnade den åldrande kofferdiskepparen Johan Friman sjömanslivet efter att ha seglat som befälhavare i 30 år, vilket då troligen var ett rekord i sitt slag.

I lugnare förhållanden fick han njuta ett välförtjänt otium på sitt hemman Hellestorp Nr. 5 (Jakos) på Lemland, som han inköpte för 4.000 mk silver år 1865. Johan Friman avled den 31.5.1933 på Jakos i den höga åldern 97 år.

(Ur handlingar från Sjöfartsmuseet i Mariehamn och intervju i april 1998 med Oscar Friman f. 1906, sonson till skepparen Johan Friman)

COH & HHT