Delförstoring av Olaus Magnus' Carta Marina från 1539 med Syd-Österbotten i mitten.

 

[Tillbaka]

 

[Ostrobothnian odysseys]
[sydaby.eget.net]