Tillbaka

Källor:

1. Lundberg, Ulla-Lena Leo (roman).Söderströms 1989.
2. Norrvik, Christer Under sydbottniska segel. 1988.
3. Nybond Gunnar Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2. - Vasa 1984.
4. Kåhre, Georg & Kåhre, Karl Den åländska sjöfartens historia. Mariehamn, 1988.
5. Hackman, John Redaren, redargården och fartygen. Bygdeseglation i Vårdö 1868-1918. 1981 Fil.lic-avhandling.
6. Papp, David Åländsk allmogeseglation, Lund 1977.

Litteratur & länkar:

Appel, Erik Kom Blankus kom Skarpus. Fiskare och skeppsbyggare i Sideby. Scriptum Vasa 1994.
Nordgren, Bertil och Nissfolk, Rafael Bondeseglare från Närpes på Stockholm åren 1541-1608
Nordlund, K.I. Allmogeseglationen i Närpes socken från 1300-talet till 1900-talet
Norrvik, Christer Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809. Kristinestad 1999.
Papp, David Åländska fartygsbeställningar i Österbotten. Bottnisk Kontakt III. Jakobstad 1987.
Maritim historia - Maritime history: skeppsbyggeri, segelfartyg, sjöfart, träbåtar
Maritim historia: Litteratur & länkbibliotek

Bilder:

 • Amalthea, skonertskepp, foto Ålands Sjöfartsmuseum
 • Anna, skonertskepp, foto Olle Haavisto
 • Athen, skonertskepp, Ålands Sjöfartsmuseum
 • Bygge av skonertskepp på Kilvarv, målning Axel Nelson
 • Carta Marina, detalj, James Ford Bell Library, University of Minnesota.
 • Ceres, skonertskepp, Ålands Sjöfartsmuseum
 • Express, brigg, Christer Norrvik, Stad under segel.
 • Fennia, skonertskepp, Ålands Sjöfartsmuseum
 • Hoppet, brigg, foto Staffan Storteir, Kristinestads Sjöfartsmuseum
 • Lenni, skonare, Ålands Sjöfartsmuseum
 • Leo, skonertskepp, foto Olle Haavisto
 • Skonare vid Tjärhovets brygga, Olle Haavistos bildarkiv

Framsida     •    Föregående   •  Källor, litteratur och länkar

Tillbaka