Innehåll (ram): Skeppsbyggnad i Sideby av Erik Appel

Fartyg byggda för åländsk räkning i Sideby ca 1860 - ca 1890

Jag skall först koncentrera mig på de fartyg som byggdes för åländsk räkning sådana jag hittat dem i det åländska registret och Jouni Harjus förteckning. Jag kompletterar med uppgifter om några av dessa fartygs öden ur bl.a. Georg Kåhres Den åländska sjöfartens histona (4). Jag har "upptäckt" minst sex "varv" i socknen och börjar söderifrån med

  • Appelö (Äppelö, Appleplassin) [karta]

skonertskeppet Amalthea

Amalthea, skonertskepp, 265 nrt, byggmästare Gustaf Karström, till Lumparland. 1871. (Ålands Sjöfartsmuseum)

Naisnigel, tvåmastad galeas, byggmästare Gustaf Karström. Endäckad med två master, nettotonnage 131 t. Mått 26,2 (längd) x 8,1 (bredd) x 2,8 m (djuplek i rummet). Köpare bonden Viktor Jansson och skepparen Otto Jansson, Vårdö. Byggnadsår 1872. Slopad 1899.

 

  • Flada varv, Vedholmen [karta]

Detta var framförallt Viktor Högströms varv. Johan Viktor H. (egentligen Högback), född 1840 och gift med Ida Aurora Johansdotter Pellfolk var en av socknens stora fartygsbyggare. Han behöll också ofta för egen del en andel i de fartyg han byggde, förtjänade tydligen bra, för han byggde ett för ortens förhållanden ståtligt hus i Stacknäset i Långviken (Jonsborg kallat) omgivet av en lika ståtlig stengärdsgård. Han hade en son och fyra livliga döttrar. Sonen Josef Anders läste till styrman och kapten, dog på Haiti, 27 år gammal.

Högströms tid som rik "miljonär" tog ett brått slut, uppgav "Hagale-Berta" Jossfolk (numera död). Han hade av en måg Rehnberg, anställd vid järnvägen i S:t Petersburg lockats att investera i den kejserliga huvudstaden, där pengarna gav bättre avkastning. men så kom oktoberrevolutionen. Rehnberg jämte döttrar måste fly, två av dem "masiera (gick, marscherade) yvi grensin". Högström såg aldrig röken av sina investerade pengar. "Högström va miljonäär, men fati tå an doo", konstaterade Berta.skonertskeppet Fennia

 

Skonertskeppet Fennia på 249 nrt byggdes för Åländsk räkning på Viktor Högströms varv i Flada. Köparna C. G. Mattsson, G. A. Eriksson m.fl. kom från Granboda, Lemland. Fennia förbyggdes 1898 och såldes till Raumo 1899. (Ålands Sjöfartsmuseum)

 

På Flada varv byggde också Joseph Lillbäck och Karl Johan Jossfolk Hanna, skonert. Byggmästare/säljare Joseph Lillbäck, J. E. Johansson Högback, A. Matsson Bodman och Emanuel Silverberg, bönder i Sideby. Mått: 104,5 x 28 x 15 fot. Köpare J. E. Johansson, K. A. Johansson m.fl. (totalt 16) i Vargata/Vårdö, Lövö, Saltvik, Hulta, Sund, Simskäla/Vårdö, Seglinge, Jomala och Vårdö by. Byggnadsår 1871. Fennia, skonert, 249 nrt. Byggmästare Viktor Högström. Köpare C. G. Mattsson, G. A. Eriksson m.fl. Granboda, Lemland. Förbyggd 1898, såld till Raumo 1899. Eli, tvåmastad skonert, 190, 3 nrt. Byggmästare Karl Johan Jossfolk. Mått 29,5 x 8,6 x 3,8 m. Köpare skepparen Anders John Eriksson m.fl. Lemland. Byggd 1874. Slopad 1897. Dufva, barkskepp, 327 nrt. Byggmästare Viktor Högström. Köpare A. W J Englund, L. Olofsson, J. G. Österlund m.fl. Vårdö, 1876. Förlist 18.11.1905. Adéle, skonert, 225 nrt. Byggmästare Viktor Högström (partsredare). Köpare storredaren A. Eriksson, Lemland och affärsmannen Nikolai Sittkoff, Mariehamn. Byggnadsår 1878. Förlist 1898. skonertskeppet Anna

 

 

Skonertskeppet Anna

Anna, tremastad skonert, 303 nrt. Byggmästare Viktor Högström. Köpare Erik Sjölund + 11 andra från Lemland (skeppare, sjökaptener, bönder). Mått: 34,61x 9,33 x 4,26 m. Byggnadsår 1881. Såld till Norge 1908.

Joe, skonert, 35,5 x 8,5 x 3,95 m, 282 nrt. Byggmästare Viktor Högström, köpare handlanden Petter Sittkoff, Hammarland jämte 30 andra (Högström partredare med 8/96). Byggnadsår 1890, såld 1916. Ytterligare byggdes här en galeas (skonare?) Elin 1885. Byggmästare och mått och tonnage okända. Köpare J. E. Johansson, Vårdö.

  • Kil varv

Detta var antagligen det största varvet i socknen. Det var ett dubbelvarv med två byggnadsplatser, en inre för mindre fartyg, en yttre för större. Det hade också en varvstuga - den står kvar ännu, den sista på höger hand ner mot båthamnen - för arbetare längre ifrån (Kasaböle, Västervik, Skaftung). Bland byggmästarna återfinns i registret namn som Josef Jansson, Wilhelm Johansson Hanses, Johan W.Johansson Hanses, Karl Jossfolk och D.F.Söderlund.

Emana, barkskepp, 36,8 x 8,2 x 4,5 m, 327,72 nrt. Byggmästare D.F.Söderlund. Köpare bonden Karl Johan Karlsson, Jomala jämte 25 andra från bl.a. Jomala, Lemland, Lumparland och Mariehamn. Byggnadsår 1866. Såld i Frankrike år 1900. skonertskeppet CeresLeo, skonert, 35,5 x 8,5 x 4,2 m, 288,51 nrt. Byggmästare Josef Jansson, köpare bonden Erik August Lundberg, häradsdomaren Karl Gustaf Mattsson, bonden Erik Petter Eriksson m.fl. Lemland. Byggnadsår 1870, slopad 1898, ligger vrak i Lumparsund. Erik Petter Eriksson efterträddes som huvudredare av C. Carlsson i Granboda. Leo blev känd för att vara ett "förtjänande" och lyckosamt fartyg. Linnea, skonert, 300 nrt, byggmästare Josef Jansson, köpare C. Carlsson, Granboda, Lemland. Byggd 1872, slopad 1897. Sofia, galeas, 23,5 x 8,6 x 2,7 m, 46 nrt. Byggmästare Johan W Johansson Hanses, köpare skepparen Leander Olofsson, Vårdö, jämte 15 andra bland.dem en från Kumlinge och handlanden Karl Gustaf Ollonqvist från Björneborg. Byggd 1872, slopad 1894.

Skonertskeppet Ceres 

Ceres, skonert. Byggmästare Josef Jansson. Beställare E. P. Eriksson, Granboda Lemland. Byggd 1873, seglade över 20 år med J. Jansson som befälhavare.

Hero, skonert, 170 nrt. Byggmästare Karl Jossfolk. Byggd 1879 till Lemland. Cedia, skonert, byggmästare okänd. Beställare E. P. Eriksson och B. Sundahl, Lemland. Byggd 1874, slopad 1897.skonaren Leo Lenni, skonare, 32 x 8,4 x 3,8 m, 224 nrt. Byggmästare Josef Jansson, beställare C. Carlsson, Granboda. Byggd 1876, såld utomlands 1899. Hon fördes åren 1876-1899 av kapten M. Eriksson, som förde noggrann bok över seglatserna.

Skonaren Lenni på 224 nrt byggdes 1876 på Kilens varv med Josef Jansson som byggmästare för C. Carlssons i Granboda, Lemland räkning. Hon var en snabbseglare, som den 23 november 1878 loggades för 10,5 knop. Hon tjänade sina ålänningar i hela 23 år, såldes utomlands år 1899. (Ålands sjöfartsmuseum)

Hon förde förstång, yttre och inre klyvare samt fock, märs och bram jämte gaffelfock och två stagsegel på fockmasten, på stormasten givetvis mesan och gaffeltopp. Besättningen bestod av åtta man. Hon var en riktig snabbseglare, kom under hundvakten 23 november 1878 upp i 10,5 knop och flera gånger loggades 9,5 knop. Georg Kåhre (4) skriver, att det ofta hände, att sidebyskutorna kunde läcka som riktiga kassar (kanske beroende på att de ibland byggdes av virke som inte torkat ordentligt) Lenni däremot ser ut att ha varit ett tätt och i alla stycken gott fartyg. Att en skuta fullastad med timmer, seglande med tio knops fart i grov medsjö höll absolut tätt är att betrakta som något anmärkningsvärt. Vem byggmästarn varit är okänt, skriver Kåhre, men att ett gott arbete utförts bevisar den saken, att Lenni tjänade den åländska Östersjöflottan i 23 år tills den år 1899 såldes utrikes. Skriver alltså Georg Kåhre. Vi vet att byggmästare var Josef Jansson. All heder åt honom.
Josefin, galeas, 25 x 8,5 x 2,92 m, 143,12 nrt. Byggmästare Wilhelm Johansson Hanses. Beställare från Vårdö. Byggd 1893, såld 1904.

  • Skoängens varv

Här upptar registret bara ett ålandsbygge.

Ellida, tremastad skonert, 34,4 x 8,8 x 4,2 m, 266,5 nrt. Byggmästare Matts Hannus. Såldes i Kristinestad till A. J. Eriksson, Lemland, för 50 000 mark. Byggd 1874, såld utrikes 1899.

Matts Hannus kom från Härkmeri. Enligt kapten Harju byggde han längs hela kusten från Räfsö i söder till Kristinestad i norr, där blott lämplig varvplats var ledig. Hans namnteckning förekommer också på ett antal standardritningar, som kunde "töjas" och "krympas" efter behov. Han var m a o en professionell byggmästare.

  • Bobergs varv

Antolina, tvåmastad skonert, 28,5 x 8,5 x 3,4 m, 198,2 nrt. Byggmästare Josef Rosenberg, beställare orgelnisten Fredrik Wilhelm Holmberg, m.fl. skeppare, sjökaptener, bönder, torpare, smed från Lemland. Såld till Tyskland 1892. Ilma, skonare, 196 nrt. Byggmästare Karl H. Norrlund, beställare J. P. Mattsson Norrboda och L. Olofsson. Byggd 1873, såld i Hamburg 1894.

  • Småskärsgrunds varv

Anni, tremastad galeas, 27,2 x 8,2 x 3,0 m, 153,0 nrt. Byggmästare Vilhelm Hanses. Byggd och såld 1892 till Fredrik Henriksson Anttora i Hvittisbofjärd, som sålde henne vidare till skeppsredaren Karl Gideon Karlsson m.fl. (25 stycken) Vårdö, men behöll 5/100.

Ytterligare ett varv i Skaftung är noterat i det åländska registret, men jag har inte lyckats uttolka dess namn. Där byggdes Karolina, skonert, 27,8 x 7,8 x 3,4 m, 145,28 nrt. Byggmästare Karl Henriksson, beställare f d bonden Matts Sjöström i Knutsboda, Lemland, E. Eriksson m.fl. med partsredare i Mariehamn och Lovisa. Byggd 1868, vrak vid Bornholm 1895. Enligt Kåhre gav hon sitt namn åt "Karolinagrynnan" i Slemmern, fjärden österom Mariehamn, genom att ränna upp på den år 1883. Hon förbyggdes 1890 och förliste som sagt på Nexö redd vid Bornholm 1895. Hon var en av fem Karolinor i den åländska flottan mellan 1850 och 1905 enligt samtida skeppslistor. Medelåldern för dessa var närmare 30 år. Fyra av dem var byggda i Österbotten, en i Amerika.

Registren innehåller dessutom bristfälliga uppgifter (varv och/eller byggmästare saknas) om följande sidebybyggda fartyg (för åländsk räkning, alltså):

Aimo, skonert, 125 läster, byggd 1868 till Lemland. Amalia, bark, 211 läster. Ägare C. Melander, Granboda, Lemland. Byggd 1873, förlist 1874. Appelina, skonert, 140 läster. Agare E. Lundell, Anders Nylund, Lemland. Byggd 1861, förliste på resa Piteå-Lübeck vid Kristiansö 1867.skonertskeppet Athen

 

Skonertskeppet Athen. (Ålands Sjöfartsmuseum)

 

Athen, skonert, 266 nrt. Ägare A. J. Eriksson, Söderby. Byggd 1881, förliste i Bottenhavet redan därpåföljande år 1882.

 

Augusta, bark, 388 nrt. Ägare J. E. Gustafsson, Lemland. Byggd 1860. Augusta, bark, 375 nrt. Ägare E. P. Eriksson, E. A. Eriksson, Granboda, Lemland. Byggd 1874, såld i Frankrike för 3 200 francs år 1900. Eckerö, skonare, 255 nrt. Beställd till Eckerö. Alina, bark, 367 nrt. Byggd av R. Silwerberg till Lemland 1866. Emilia, skonert, 172 läster. Byggd 1874 till Lemland. Elin, galeas, 95 nrt. Byggd på Kilen eller Vedholmen 1885. Byggmästare okänd. Ägare J. E. Johansson, Vårdö. Elina, bark. Byggd 1866 till Lemland. Ida, skonare, byggd 1857. Uppges ha förlist stenkolslastad 1860 vid Hogland. Ida, skonare, 98 läster. Ägare M. Sommarström, Järsö, Lemland. Byggd 1874. Förliste senhösten 1875 destinerad till S:t Petersburg med last av bly och koks. Johannes, galeas, 100 nrt. Ägare M. W. Mattsson, Vårdö. Byggd 1863, slopad 1889. John, bark, byggd 1865. Lydia, skonert, 298 nrt. Ägare K. E. Solander, Hammarland. Byggd 1874. Sidebybor ägde halva skutan, såld utrikes 1899. Mathilda, skonare, 165 nrt. Ägare C. A. Melander, Granboda, Lemland. Byggd 1873, havererad och kondemnerad 1885. Suomi, galeas, 118 nrt. Byggd 1889, köptes till Vårdö 1910. Åland, skonert, 311 nrt. Byggd 1873 till Lemland. Förliste i Uleåborgs skärgård 1882, orsak felaktigt sjökort.

 

Framsida     •    Föregående   •  Byggda för åländsk räkning •  Nästa

Tillbaka