Här byggdes skepp

Skeppsbyggnad i Sideby under 1800-talets senare del
av Erik Appel

 

 

Byggnadsplatser