Sideby byaförening r.f.

Föreningens syfte är att främja kulturella intressen och byagemenskapen i Sideby i Kristinestad samt att befrämja levnadsbetingelserna för befolkningen i Sideby.

För att fullfölja sina syften anordnar föreningen rådgivning, möten, föredrag och fester samt andra sammankomster och tillställningar.

Till byaföreningens ordförande Holger Grönlunds senaste projekt hör bl a att restaurera en kultändare (Grönlundare) från 1920-talet.
.Sideby byförening

Arkiverad sida - Arkivoitu sivu

Gå till Sideby

sydaby.eget.net