Bomärke

Owner's marks from Närpes * Bomärken från Närpes * Puumerkkejä Närpiöstä (ref 1)

 
Year År Vuosi

Matts Antas
Henric Backfolk
Michel Backfolk
Isac Bernas
Erik Bonde
Henrik Bonde
Eric Bondfolk
Erik Bondfolk
Pehr Bondfolk
Matts Bränn
Eric Båsk
Johan Bäcks
Anders Böhling
Anders Böling
Beata Böling
Hans Böling
Matts Dahlgren
Thomas Erkas
Gabriel Erström
Matts Fant
Anders Fratt
Erik Gabbels
Anders Gnidars
Gabriel Gnidars
Carl Grägg
Johan Grägg
Anders Gull

Johan Gull
Matts Gull
Henrik Hag
Jacob Matts. Hannus
Johan Hannus
Matts Lars. Hannus
Hans Hanus
Matts Hanus
Hans Harf
Jacob Heikfolk
Anders Hermans
Matts Hermans
Matts Hermans
Jacob Hummelgård
Matts Håkans
Matts Håkans
Per Håkans
Anders Härts
Jacob Härts
Sigfrid Härts
Gabriel Ifvars
Michel Ingels
Johan Ivars
Hans Jäpp
Anders Jäppe

Michel Hansson Kamb
Thomas Klemets
Johan Klockars
Michel Klockars
Eric Klåfvus
Johan Klåfvus
Anders Thomas. Klåvus
Matts Knåp
Matts Konn
Matts Konn
Jacob Krook
Johan Kråka
Eric Lassas
Anders Lassfolk
Matts Lassfolk
Hans Lillmars
Jacob Långgård
Matts Lärka
Eric Manfolk
Erik Manfolk
Henrik Manfolk
Erik Maris
Matts Mars
Michel Markusfolk
Matts Martens
Henrik Mattans

Matts Mattans
Hans Michels
Hans Michels
Hans Michels
Matts Nisper

Johan Nissfolk
Johan Nix
Michel Nix
Matts Norrgrann
Matts Norrgrann
Daniel Norrgård
Israel Norrgård
Marcus Nygård
Matts Nygård
Matts Nygård
Anders Nynäs
Matts Nynäs
Michel Nynäs
Elias Näs
Johan Ollandt
Thomas Ollas
Matts Pellfolk
Anders Perus
Anders Perus
Hans Perus
Henric Perus

Henrik Perus
Matts Perus
Johan Philpus
Matts Philpus
Isak Pått
Johan Qvick
Hans Rusk
Johan Rusk
Paulus Rusk
Anders Råtts
Eric Råtts
Matts Rös
Henrik Sax
Samuel Sigg
Petter Sigg
Matts Skomars
Carl Smeds
Eric Smeds
Erik Smeds
Hans Smeds
Michel Smeds
Matts Spelman
Jacob Stopel
Johan Storklåckar
Matts Stormars
Johan Stornix
Matts Storuljens
Gabriel Svartbäck
Henric Svens
Matts Svens
Hans Sväns
Hans Södergrann
Erik Söderman
Matts Söderman
Carl Teir
Eric Hinders. Teir
Erik Teir
Hans Teir
Henric Henrics. Teir
Johan Teir
Matts Teir
Gabriel Ersson Tejr
Erik Thomasfolk
Jacob Thors
Matts Thors
Johan Unis
Matts Unis
Jacob Uppgård
Johan Uppgård
Michel Uppgård
Anders Åbbel
Gabriel Älfolk
         
1730
Michel Hansson Kamb
Eric Hindersson Teir
Jacob Mattss. Hannus
Matts Larsson Hannus                        Anders Thomasson Klåvus
 
Bomärken 1730
Bomärken 1730
1740
Matts Antas
Anders Perus
Erik Teir
Jacob Krook
Thomas Erkas
Jacob Uppgård
Bomärken 1740
Bomärken 1740
Jacob Heikfolk                                        Erik Bonde
     
Bomärken 1740
     
1759
Hans Michels
Jacob Stopel
Eric Bondfolk
     
 
Bomärken 1759
 
1762
Gabriel Ersson Tejr
Henric Henricss. Teir
Matts Hanus
Sigfrid Härts
Eric Klåfvus
Hans Hanus
 
Bomärken 1762
Bomärken 1762
1763
Per Håkans
Johan Hannus
Johan Nissfolk
     
 
Bomärken 1763
     
1772
Matts Lassfolk
Hans Harf
Matts Hermans
Matts Unis
Matts Konn
Hans Teir
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Isac Bernas
Henric Svens
Eric Båsk
Matts Teir
Henric Perus
Henrik Bonde
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Matts Norrgrann
Hans Södergrann
Henric Backfolk
Michel Backfolk
Anders Hermans
Matts Skomars
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Elias Näs
Anders Gull
Matts Nygård
Matts Nisper
Michel Markusfolk
Hans Lillmars
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Matts Stormars
Eric Manfolk
Matts Mars
Hans Rusk
Johan Rusk
Carl Grägg
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Matts Håkans
Jacob Hummelgård
Michel Smeds
Hans Michels
Matts Nygård
Matts Pellfolk
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Johan Klåfvus
Johan Storklåckar
Hans Perus
Anders Nynäs
Matts Philpus
Johan Philpus
Bomärken 1772
Bomärken 1772
Michel Uppgård
Matts Knåp
Erik Thomasfolk
Henrik Hag
Hans Böling
Hans Smeds
Bomärken 1772
Bomärken 1772
1779
Matts Svens
Anders Lassfolk
Johan Unis
Anders Härts
Anders Böling
Beata Böling
Bomärken 1779
Bomärken 1779
Matts Hermans
Jacob Härts
Matts Norrgrann
Hans Michels
Henrik Manfolk
Erik Gabbels
Bomärken 1779
Bomärken 1779
Matts Storuljens
Johan Qvick
Henrik Sax
     
Bomärken 1779
     
1780
Johan Kråka
Matts Håkans
Daniel Norrgård
     
 
Bomärken 1780
     
1787
Johan Grägg
Thomas Ollas
Matts Martens
Johan Stornix
Erik Söderman
Matts Fant
 
Bomärken 1787
Bomärken 1787
1789
Michel Nix
Johan Klockars
Carl Teir
Samuel Sigg
Anders Böhling
Eric Smeds
Bomärken 1789
Bomärken 1789
Matts Söderman
Hans Sväns
Johan Nix
Matts Mattans                             Jacob Thors
Bomärken 1789
Bomärken 1789
1793
Matts Thors
Anders Gnidars
Johan Ivars
     
 
Bomärken 1793
     
1795
Matts Perus
Henrik Perus
Michel Nynäs
Matts Nynäs
Anders Perus
Michel Klockars
Bomärken 1795
Bomärken 1795
Matts Gull
Pehr Bondfolk
Erik Bondfolk
     
Bomärken 1795
 
1799
Marcus Nygård
Jacob Långgård
Gabriel Svartbäck
     
 
Bomärken 1799
     
1801
Gabriel Älfolk
Hans Jäpp
Eric Råtts
 
Anders Råtts
 
 
Bomärken 1801
1810
Johan Ollandt
Paulus Rusk
Erik Smeds
     
 
Bomärken 1810
     
1815
Matts Spelman
Matts Lärka
Anders Fratt
     
 
Bomärken 1815
     
1819
Erik Maris
Anders Jäppe
Matts Dahlgren
Matts Konn
Thomas Klemets
Johan Gull
Bomärken 1819
Bomärken 1819
Anders Åbbel
Isak Pått
Johan Uppgård
Gabriel Gnidars
Henrik Mattans
Gabriel Erström
Bomärken 1819
Bomärken 1819
1828 1829
Gabriel Ifvars
Johan Teir
Carl Smeds
Israel Norrgård
Petter Sigg
Eric Lassas
 
Bomärken 1828
Bomärken 1828
1837 1838
Erik Manfolk
Johan Bäcks
Matts Bränn
Matts Rös                                  Michel Ingels
 
Bomärken 1837
Bomärken 1837
Year År Vuosi
           
 Sources and links:

Finland

Nordlund, K. I.: Blad ur Närpes historia. Första delen. 1928. Source of this collection. Owner's Marks from Närpes 1730-1838.

The village of Pelo Owner's Marks used by members of the Pelo family.

June Pelo: An Owner's Mark (bomärke in Swedish, puumerkki in Finnish) is a legal symbol, a geometric conbination of lines, used to show ownership or interests. It does not always mean that the owner of the Owner's Mark could not read, but it was similar to the coat of arms owned by the nobility. It was a person's visible symbol and applied to the property of a farm or an individual. In olden days the Owner's Mark was a symbol or brandmark which was used to show ownership. One had to choose an existing example as a symbol or brandmark, such as a rune. It then had to be approved by the other villagers.
Owner's Marks have been used as early as 500 A.D. An illegal use of an Owner's Mark was a serious crime in the Swedish law during the period 1347 to 1442. The law of 1798 decreed that every document signed with an Owner's Mark should also be signed by two witnesses.
Owner's Marks were found wherever property and interests were marked. Today many Owner's Marks are found in archives of church records. Many farms have saved old contracts of sale with Owner's Marks. Owner's marks are found on various objects. They do not indicate a year nor show the names of owners. Almost all Owner's Marks in archives are accompanied by the name of the owner and the year when signed. The oldest Owner's Mark in Finland is one on a tombstone from the 13th century, found in Ulvila parish, SW Finland.
During early years of the study of Owner's Marks, researchers realized they could be used in genealogy. Many Owner's Marks, especially in Germany, were inherited from father to son. Certain types of Owner's Marks were typical for families or clans. Many times Owner's Marks without accompanying names are found on documents which show to which families the mark belonged. Because women used Owner's Marks belonging to male relatives, kinships may be found.

P. O. Ekon puumerkkikokoelma Anneli Mäkinen. Aninkainen 1997:3, s. 11-12.
P.O.Ekko: Länsi-Suomen puumerkkien historia. 1992

Owner's Marks from Finland collected by P.O. Ekko
Instructions (in Finnish)
Karvialaisia puumerkkejä Kerännyt Rauni Virtanen, piirrokset Mari Sievi-Korte
Merijärvi - puumerkit Tunnistamattomat puumerkit

 

Sverige

Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken dissertation by Tuve Skånberg (Lund University Dissertation Abstracts)
Bomärken från Gotland Elisabeth Molin
Bomärken - Ljustorp Hans Högman
Våmhus socken - Bomärken

 

Norge

Bumerker i Norge - En oversikt - Av Hans Cappelen
The House Marks in Norway (English summary of: Bumerker i Norge - en oversikt)
Family Housemarks In the St. Nicolai church of Burg

 

Bomärken 1607

Bomärken för 12 nämndemän som år 1607 undertecknade skattelängden i Närpes (RA 4861 b). De är inte identiska med de nämndemän som satt vinterting i Närpes den 19-20 januari 1613, men fyra av dem torde kunna identifieras nämligen övre radens bomärke nr. 2 Mickel Jönsson i Finby, bomärke nr. 5 Pehr Nilsson i Kåtnäs samt undre radens bomärke nr. 8 Madz Ollsson i Töby och nr. 10 Erich Jönsson i Öfvuermarck (jfr. Mikrofilm ES 843, fol. 41. Årliga räntan för 1614, Närpes socken. Riksarkivet i Helsingfors). Följande nämndemän satt vinterting i Närpes den 19-20 januari 1613: Michel Jönsson i Finnby, Anders Sigfredson Måckpää, Erich Bertilson i Nårrnääs, Pehr Andersson i Tiöoköö; Michel Oluffson ibm., Markus Pehrson i Lappfierd, Sigfred Pehrson i Lappfierd, Mattz Olufson i Kååtnääs, Bengt Pehrsson i Petalax (torde avse Pjelax), Oluff Pehrson i Öfwerfinnby, Jöns Oluffson i Nääsby, Pehr Nillson i Kååthnääs (Petalax historia II Vasa 1983) (se Bondeseglare från Närpes på Stockholm 1541-1608, kapitlet "Nämndemännen")

Bomärken 1614

Till yttermero visso och vijdhare stadsfästelse under (the) - 12 edsvorne mäns bomärken, jemte medh sochnens signeth undertrycht.
Nempden

Mickell Jönsson i Finby
Bength Peersson i Pielax
Hendrich Jönsson i Näsby
Erich Jönsson i Öfvuermarck
Madz Ollsson i Tööbyy
Mickell Ollsson i Tiocko

Peer Niillsson i Kåtnäs
Madz Ollson ibidem
Peer Hindersson i Böle
Jacop Nilsson i Öfvuermarck
Peer Andersson i Tiockå
Marcus Peersson i Lapfierd
Riksarkivet i Helsingfors. Årliga räntan för 1614, Närpes socken. Mikrofilm ES 843, fol. 41. Källa: Hemfolk och utvandrare, släkten Brommels av Jarl Brommels, 1998 s. 11

 

editor: Staffan Storteir

Immigrant navigation