Snaubrig Trofast at Benvik

Trofast, snaubrigg, 56 1/3 läster, byggd i Närpes 1777 för P.J. Bladhs fader Johan Bladh. Gjorde resor bl.a. till Medelhavet under befäl av Joachim Bonge, Petter Brunström och Joseph Remahl med 9-10 mans besättning. Förliste 1798 vid ön Anrum på resa från Kaskö till Bremen. Vraket försåldes i Bremen 1799./R.N.

The snow brig TROFAST of Kaskö owned by P.J. Bladh at Benvik in Kaskö. It took mainly salt on import from the Mediterranian. Trofast in Neaple 1795

Teckning av Axel Nelson 2004