Bilder från Benvik
Göta Rönngård och Iris Nordback innehavare av Peter Johan Bladhs mangårdsbyggnad på Benvik. Göta och Iris är ättlingar till de bönder från Knåpnäs i Kalax by som förvärvade Benvik. De står här framför lindarna, som förmodligen planterades på Bladh's tid, tillsammans med Sandy Johnson Witt från Gainesville, Florida i mitten. Hon har skrivit en artikel om Anders Bäckman som arbetade på gården , men blev skjuten av ryssarna vid bonderesningen i Närpes 1808

Utsikt från fönster i översta våningen

.

Peter Johan Bladhs fartygshamn låg här. Bladh var ägare (bl a snau-briggen Trofast) och delägare av flera segelfartyg.

Benvik i början av 1800-talet. Del av gammal litografi.

Detalj ur litografin

Flygfoto 1950-talet